ÅSS i Corona tider

Pandemin fortsätter tyvärr och vi måste alla lyssna på råd, rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Nu har vi sjösättning och arbetsdagar runt hörnet vilket medför att många medlemmar samlas i olika former. Tänk på avstånd, tvätta händer, undvik närkontakt. Kom inte till varken hamnen eller öarna om du känner minsta sjukdoms symptom.

ÅSS styrelse följer noggrant förändringar i rekommendationerna och anpassar oss allteftersom.

Skyltningar i hamn och på öarna kommer uppdateras. Svenska Båtunionen som organiserar Sveriges alla båtklubbar rekommenderar följande;

https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/

Var rädda om varandra!

 

ÅSS Styrelsen

Sjösättningslistor 24/25 April
Nu är nyttjanderättsavtalet på väg till dig, frågor & svar

Nytt uppdaterad avtal mellan dig som båtägare och båtklubben

ÅSS kommer att börja använda sig av ett nyttjanderättsavtal mellan föreningen och medlemmar som har båt i Årstaviken oavsett om det är sommar-, vinter- eller varvsplats. Vi kommer att inom några veckor påbörja utskicket av nyttjanderättsavtalen, tanken är att de skall skrivas under elektroniskt. Avtalen kommer att skickas till samtliga båtägare och delägare, alla kommer att behöva skriva under dessa. I nyttjanderättsavtalen kommer era båtuppgifter att stå, dessa uppgifter hämtar vi i från vårt medlemssystem BAS. Allt detta kommer ske elektroniskt.

Vid byte av båt kommer nytt avtal behöva tecknas.

Frågor & svar;

 1. Jag undrar vad nyttjanderättsavtalet är?

SVAR: Nyttjanderättsavtal är ett avtal som tecknas mellan förening och dig som medlem, det tydliggör vårt förhållande rörande dig och din båt och föreningen. Avtalet täcker saker som uthyrning, krav på dig och din båt, uppsägningstid om staden ändrar sina avtal mot ÅSS.  Det är ett sätt att tydliggöra de krav staden har på oss som förening och det ger föreningen och medlemmen tydligare spelregler. Avtalet är specifikt till dig som båtägare och din specifika båt, byter du båt måste ett nytt avtal tecknas. Avtalet reglerar också lagkrav såsom GDPR och att vi behandlar personuppgifter.

 1. Jag verkar ha missat info om det.

SVAR: Föreningen har informerat om det under flera år på framförallt medlemsmöten, att det är arbete som har pågått och nu är vi klara med avtalet och därför påbörjar vi undertecknandet av det.

 1. Vad innebär det för mig som medlem?

SVAR: För dig som medlem innebär det framförallt att istället för 3-5 undertecknade avtal och överenskommelser så blir det 1 dokument. Föreningen har tidigare haft olika dokument och överenskommelser som reglerar vårt förhållande och miljökrav. Nyttjanderättsavtalet ersätter samtliga dessa dokument. Nyttjanderättsavtalet tydliggör ett antal krav på dig som tidigare har funnits utspridda i ett enda dokument.

 1. Några förändringar för mig som båtägare?

SVAR: Nej, det är inga förändringar för dig som båtägare mer än att det blir tydligare vad som gäller mellan föreningen och dig. Det är inga nya krav eller måsten utan målet är att ge tydlighet och återspegla de krav staden har på föreningen .

 1. Varför inför klubben avtalet?

SVAR: Staden har framfört det som ett krav i avtalsdiskussionerna vi har haft kring nya avtal för marken och bryggorna. Både tidigare styrelse och nuvarande styrelse har enhälligt insett att ett nyttjanderättsavtal är bra och har under mer än ett år arbetat fram ett nyttjanderättsavtal.

Hämta p-tillstånd och båtregistreringsbevis 

Hämta p-tillstånd och båtregistreringsbevis

Från och med 8/4 kan båtägare hämta p-tillstånd och båtregistreringsbevis  – de ligger i kuvert med medlemsnummer och namn inne i klubbhuset

Expeditionen ÅSS

26 mars är sista dag under våren för beställningen av ÅSS profilkläder

26 mars skickas vårens beställning vidare till tröjproducenten. Vi räknar med leverans i slutet av April. Var och en blir kontaktad för upphämtning/betalning(swish)

De rabatterade priserna är för T-shirt 100kr/st och för Pike tröjor 200kr/st

 

Prover i några färger finns i klubbhuset där du också hittar beställningsblanketter

 

Frågor till Hasse på 070-5425680

Kustskepparkurs i ÅSS 20-21 mars

Anmäl dig till en Kustskepparkurs i klubbhuset (max 7 elever) helgen 20-21 mars kl 10-17 bägge dagarna

För krav är genomfört prov för Förarintyg

Anmälan till Hasse på hasseloewy@gmail.com alt mobilen 070-5425680

Pris för kurs 1.300 kr/elev, material 600 kr(kan delas på kompisar/familjemedlemmar)

Kursen omfattar kunskapsnivå att kunna röra sig i kustnära vatten samt mörkernavigering.

Innehåller;

 • Navigation, rätt sätta kurser omräkning för deviation, missvisning
 • Mörkernavigering inkl laterna sättning, fyrbelysning
 • Säkerhet utomskärs
 • Repetition av väjningsregler, väjningsregler, utprickning
 • Internationella sjövägsreglerna
 • Bryggtjänst

 

 

VIKTIG INFORMATION OM MÄLARPROJEKTET Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Under perioden kommer ett ledverk installeras som skydd för E4 och Saltsjöbroarna. I arbetet kommer en del arbete att utföras med hjälp av dykare och Sjöfartsverket manar till hänsyn till de som arbetar i projektet genom att:

• Håll avstånd till pråmarna
• Håll en låg hastighet
• Var uppmärksam

 

Nya styrelsen på plats!

Nya styrelsen på plats efter första konstituerande möte. Du ser också vår ansvarsfördelning.

 

Välkommen att kontakt oss på; styrelsen@åss.nu

Så här ser vi ut  🙂