Dagsfärska ÅSS nyheter i sjösättningstider

Många roliga händelser, med ett litet undantag

  • Bryggprojektet på Verkarna enligt plan, nu börjar resultatet skönjas i härliga bilder
  • Hemsidan fylls på mer och mer och kommer bli ÅSS officiella infokanal, vid akuta händelser kommer givetvis info via mail/sms
  • Nu har 268 båtar godkända båtbottnar, återstår då 116 st som måste åtgärdas innan årsskiftet för att kunna stanna kvar i klubben anläggningar.
  • Sjösättningsplanen aktiveras nu, start fredag tom söndag. Vi ser helst så få medlemmar som möjligt nere vid klubben i helgen, helst bara de aktuella båtägarna pga smittriskerna
  • Såklart är Peter på plats på expeditionen för parkering och båtplatsmärken mm.
  • Alla berörda båtägare skall städa efter sig och ta bort pallningsmaterial efter att sjösättningen är avklarad, Det som läggs i täckgärden skall vara märkt med annars riskerar det att kastas vid nästa städning.
  • En container för brännbart kommer finnas under sjösättningsdagarna.
  • Köket i klubbhuset kommer vara stängt, men några Microugnar kommer finns tillgängliga, toaletterna blir givetvis öppna. Sitt gärna på bryggdäcket för ditt fika/lunch etc
  • Några frågor har dykt upp, om man kan åka till Vällinge och bada bastu, svar JA din medlemsnyckel passar. Men vattentemperaturen garanterar vi inte.

Sedan det tråkiga, ca 150 medlemmar har inte betalt sin räkning per den 7 april, rekommenderar starkt att alla ansluter sig till E-fakturan så missar ni inte detta. Skapar otroligt mycket merarbete för expedition och kassör. Troligen kommer vi behöva lägga på administrativa avgifter och dröjsmålsränta.

Vi kommer följa pandemi utvecklingen noga och eventuella förändringar i statsmakternas rekommendationer kommer vi följa. Just nu inget annat än; Håll avstånd, Tvätta händerna, Undvik folksamlingar, Är du i riskgrupp ge fullmakt om du inte kan närvara vid sjösättningen. Och framför allt var rädda om er.

Såsom den fantastiska ideella förening vi är, kommer självklart alla goda krafter hjälpa till och få allt att fungera. Eventuella frågor och eller synpunkter kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsida