Bygget fortskrider

 

Hello 
Vårt hus börjar ta form. Nu i jultider slår vi in vårt hus med liggande panel som smälter in med omgivningen. Inne i tomteverkstaden pågår det aktiviteter för fullt, ny panel målas och eldragning i tak och väggar.

Projektansvarig Jonny Hejdenberg