Resultatet från mätning av gift på båtbottnar

Bifogar resultatet från XRF mätningen av båtbottnarna

Vid ev frågor kontaktas Rolf Andersson via mail; roffe.e.andersson@gmail.com

eller Tomas Clemmedsson via mail; tomasclem@gmail.com

Tänk på att sista tid att rengöra båtbotten är hösten 2020

Miljögruppen

Resultatbilaga ÅSS 2019-10-09

Rapport till ÅSS XRF-mätningar 2019-10-09