Kallade till arbetsdag 13 maj 2017

Följande ÅSS medlemmar är kallade till arbetsdag den 13 maj 2017.

Upprop kl. 09:00 i bryggården.

Vi beräknar vara klara senast kl. 14:00 inkl. lunch.

Kallade Arbetsdag 13 maj 2017

 

Har du förhinder maila: expeditionen@åss.nu

Sjösättning 2017 22 & 23 april, upprop kl 07:00 respektive 12:00

Då är det dax att få våra båtar i sjön, helgen 22-23 april. Bifogat finner du sjösättningslistorna, dock inte med namn utan bara medlemsnummer (pga datalagen).  Ett dokument med alla båtar i medlemsnummerordning, som visar vilket sjösättningsvarv du tillhör. Ett dokument sjösättning 2017 som visar varje varv och tider

Titta igenom och om ni finner något fel så hör av er till hamnkapten@åss.nu med ett mail så kollar vi av och justerar.

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

Nyheter för i år;

  • Fortsatt att mäta båtar för att effektivisera markplan i höst. Anmäl ny längd till funktionär vid torrsättningen.
  • Årets sjösättning kännetecknas av lite förflyttning av mobilkranarna första dagen då det bara finns en mobilkran som klara de riktigt tung lyften.
  • Beträffande parkering så kan ni alla stå tillfälligt parkerade på övre vägen under lördagen/dagtid. Under söndagen bör ni stå utanför restaurang skrovet (som har öppet hela helgen). Alla bilar måste förses med giltigt parkeringsbevis, som kan uthämtas from kvällen 12/4 kl 18.00 på expeditionen.
  • Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
  • För allas säkerhet så måste ALLA vara med och hjälpa till HELA passet.
  • Det är DU som båtägare som har ANSVARET för lyft och sjösättning av din båt. Funktionärerna leder sjösättningen och är till för att hjälpa dig så att arbetet sker så säkert och bra som möjligt.
  • Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare – vid byte av linförare (ex. vid lyft av egen båt) kontakta Funktionär.
  • Sjösättningslistorna visar nödvändigtvis inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs funktionärer avgör lyftordningen på plats.
  • Se över pallnings- eller stöttningsmateriel redan nu. Detta måste kunna packas inom rambalkarna på lastgården. Kan det inte förvaras effektivt i lastgården, är för tungt eller väldigt skrymmande kommer medlem att åberopas att införskaffa nytt pallnings/stöttningsmaterial enligt de nya reglerna.

Mycket Välkommen hälsar Hamn kommittén

Vid frågor kontakta : hamnkapten@åss.nu eller 070-542 56 80

Väl mött!
Hasse med Hamnkommittén; Ronnie, Dag, Sergio, Magnus, Niclas och Martin

Total vikt alla båtar 375095 Kilo
Totalt antal lyft av båtar 160 stycken

Alla båtar i medlemsnummerordning

Sjösättning 2017