Resultatet av miljömätningen av båtbottnar

 

Nu har vi fått rapporten från Stockholms Miljöförvaltning som har genomfört mätning av 148 båtar på ÅSS hamnplan av halten koppar, zink, tenn och bly på båtbottnar. Anledningen var att ta reda på hur mycket farliga metaller som finns på båtskroven för båtar som ligger vid ÅSS i Mälaren.

Miljöförvaltningen i Stockholm kommer att mäta alla båtar vid alla båtklubbar i Stockholm. OBS! För de båtar som redan har en ren botten genomfördes ingen mätning.

Mätningen utfördes med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halten metall mäts i μg /cm2.

För insjöar, däribland Mälaren, finns det inga godkända biocidfärger, dvs. färger innehållande bekämpningsmedel. Trots detta förekommer det båtar som har kvar rester av gammal bottenfärg eller som är påmålade med färger innehållande biocider. Detta är emot biocidförordningen.

Målsättningen från ÅSS är att alla båtar ska ha en ren båtbotten 2019.

För att tolka de data som finns i listan vad gäller din båt så motsvarar ett lager av västkustfärg för koppar 4000 µg/cm2 och ett lager av färg för ostkusten 1100 µg/cm2.

Tenn ska i princip inte finnas på båtbotten då det troligen kommer från TBT (tributyltenn) som har varit förbjuden sedan 1989 inom EU.

För zink så är värdena normalt kopplade till bottenfärg med koppar.

Och för bly så kan det vara gammal blymönja som har trängt in i träet eller att en båt med färgad gelcoat har bly i gelcoatens färgpigment.

För att uppnå att ÅSS medlemmar har båtar med rena båtbottnar 2019 skall de med högsta värden i första hand genomföra en sanering av sina bottnar.

Den gräns vi i första omgången innan sjösättning (2018) har dragit är för koppar mer än 4000 µg/cm2 och för tenn mer än 100 µg/cm2. Ni kommer få ett personligt mail med ett förtydligande om tillvägagångssätt det omfattar drygt 40 båtar

Och för nästa års sjösättning (2019) är gränsen satt till för koppar mer än 1000 µg/cm2 och för de som har ett uppmätt värde av tenn. Även här räknar vi med drygt 40 båtar.

ÅSS kommer att genomföra ett blästringsprojekt i höst där en del av kostnaden kommer att subversionernas av det LOVA-bidrag som klubben har fått för 2017/2018.

Anmälan av intresse kan göras i pärmen som finns i klubbhuset. Ev frågor till undertecknad

Hälsningar

Rolf Andersson / Miljöombud ÅSS    på uppdrag av ÅSS styrelse

Mobil:  070 584 92 22

Mätningar med XRF ÅSS 2017