Epoxibehandling Möte

Inbjudan till informationsträff inför vårens epoxibehandling för de som blästrade sina båtar under hösten

Onsdag 7 mars 18.30 i ÅSS klubbhus. Gunnar Swärd från Epotex (NM-Epoxi) berättar om olika produkter och material som används vid epoxibehandling av båtbottnar. Epotex lämnar 20 % rabatt på sitt material till ÅSS- medlemmar.

Övriga intresserade medlemmar är också välkomna till mötet.

Miljögruppen / ÅSS