Hammarbyslussen stängd 1 april

ÅSS. Hammarbyslussen är stängd söndag1 juli från kl. 10.00 och fram till kl. 15.

Läs mer: www.stockholmshamnar.se/storningsinformation/hammarbyslussen-stangd-1-juli–restriktioner-for-fritidstrafik-28-juni-1-juli/

Blästringsprojekt hösten 2018

 

ÅSS genomför ett blästringsprojekt under hösten 2018.

Anmälan om intresse för blästring kan göras i pärmen som ligger i klubbhuset eller via mail.

Enligt Sth. Miljöförvaltning skall alla båtar med ”orena båtbottnar” saneras med undantag av träbåtar eftersom miljöförvaltningen inte kan ställa samma krav på träbåtar för närvarande. Detta gäller till miljöförvaltningen har en vägledning för sanering av träbåtar på plats, (dvs. komplement till Transportstyrelsens broschyr ”Giftfri båtbotten – så här gör du”).

De båtar som behöver saneras framgår av ÅSS resultat april-18 ÅSS mätningar XRF våren-17, där de med högsta värdena ska saneras först.

De gränsvärden som Sth. Miljöförvaltning har givit oss är.

  • Kategori 1 är samtliga båtar som har tenn över 50 ug/cm2och koppar över 5000 ug/cm2. Dessa båtar har högsta prioritet och bör saneras hösten 2018.
  • Kategori 2 är båtar som har koppar och zink över 1000 ug/cm2(motsvarar ett lager Östersjöfärg sett till koppar) och dessa båtar bör saneras hösten 2019.
  • Kategori 3 är båtar som har koppar och zink mellan 100-1000 ug/cm2(dvs resterande båtar) som ska saneras hösten 2020.

Informationsmöte kommer att hållas i månadsskiftet augusti / september och kallelse kommer senare.

Vi hoppas att ni får en fin sommar.

ÅSS Miljögrupp

Vid frågor kontakta

 

Rolf Andersson

roffe.e.andersson@gmail.com

Mobil: 070 584 92 22

 

Gunnar Buhre

Gunnar.buhre@ownit.nu

Mobil: 073 075 78 83

 

Tomas Clemmedsson

tomas.clemmedsson@gmail.com

Mobil: 070 222 06 00