Nya regler för båtbottenmålning vid ÅSS from 2017

Inga båtbottenfärger innehållande TBT eller biocider får användas inom ÅSS verksamhetsområde (hamnplan samt bryggorna i Årstaviken). TBT (tributyltenn) är förbjudet sedan 1989. Biocidfri färg innehåller inga bekämpningsmedel och är giftfri, endast biocidfria färger är tillåtna i Mälaren.. Mer finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se). OM du väljer att måla, läs noggrant på burkens innehållsförteckningen.

Myndigheterna Transportstyrelsen och Stockholms Miljöförvaltning kräver av ÅSS att inga nya båtar får registreras i klubben om dessa har målade båtbottnar enligt ovan. Därmed omfattar det nya medlemmar såväl som båtbyte inom klubben.

Detta regleras av Transportstyrelsen efter ett beslut 2014. Skälet är att färgerna innehåller bekämpningsmedel och vi ligger i insjö och en dricksvattentäckt.

De båtägare som kommer med en målad båtbotten enligt ovan måste ta bort färgen via blästring eller slipning för att kunna ligga i hamn eller hamnplan vid ÅSS.

ÅSS kommer ha en rimlig övergångsperiod. Från en ny ansökan om båtplats/byte inkommit har ägaren ha en period innan färgen skall vara borttagen under åren 2017-2018.

Befintliga båtar(ägare) kommer också ges en plan över hur vi kan få en giftfri verksamhet på ÅSS. Miljöförvaltningen kräver detta till senast 2020.

Lägg märke till att ÅSS sökt och erhållit sk LOVA-bidrag, vilket gör att båtägaren får ett bidrag för blästring(ca 40% av kostnaden). Passa på!

Vid frågor om detta kontakta miljöombudet roffe.e.andersson@gmail.com  eller hamnkapten hasse@sjolotsen.se

Årsmöte 9 mars 2017 på Sjömansskolan

 

Nu är det dags för årsmöte i Årstavikens Segelsällskap.

Nedan finner ni materialet inför årsmötet.

Väl mött styrelsen!

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse ÅSS 2016

Årsredovisning 2016

Avgifter

Verksamhetsplan ÅSS 2017

Arvoden

Övriga intäkter

Budget

Budgetsammanställning