Årsmöte 9 mars 2017 på Sjömansskolan

 

Nu är det dags för årsmöte i Årstavikens Segelsällskap.

Nedan finner ni materialet inför årsmötet.

Väl mött styrelsen!

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse ÅSS 2016

Årsredovisning 2016

Avgifter

Verksamhetsplan ÅSS 2017

Arvoden

Övriga intäkter

Budget

Budgetsammanställning