Höstens pontonbyte information nr 2

ÅSS-medlem, info om kommande pontonbyte, info nr 2, juni 2021

Våra yttre pontoner till 500 och 700 bryggorna skall bytas ut pga ålder och slitage. Se kartbild.

ÅSS hyr dessa av Stockholm stad, men äger däremot Y-bommar, el, vatten och belysning

Torrsättningen ändras till den 1 – 3 oktober och starten av vinterhamn till den 1 december.

Arbetet (byggfasen) påbörjas straxt innan torrsättning och är slutförd under november. Byggplanen finns uppsatt i klubbhuset för de intresserade.

Arbetet kommer ske med hjälp av medlemmar och entreprenörer. Arbetet är omfattande och vi måste alla hjälpas åt. En arbetsdag skall genomföras den 25 september då vi önskar 25-30 händiga personer som kan bidra, med nedmontering av El/Vvs/Belysning. Anmäl dig redan nu via mail till kallelse@åss.nu.

Pontonerna som ska bytas ut är 500 – 700 bryggorna och kommer under byggfasen vara helt avstängda, (mindre del av 800 bryggan berörs). Även 600-bryggan kommer ha en begränsad tillgänglighet under byggfasen, troligen tillgång via roddbåt eller annan typ av lösning.

  • Det sk vintervalet; vintervarv eller vinterhamn, dvs när du bestämmer plats för vintern, i sjön eller på land i ÅSS, kommer ske senaste den 20 augusti.
  • För dig med båt på annan plats (utanför ÅSS) kommer du behöva lämna hamnen senast den 20 september, allt för att bereda plats för maskiner, etablering, rivning och båtomflyttningar.
  • Pontonerna är av typen ”vågbrytare” vilket medför en bättre och lugnare hamn, ev kan det bli byte av båtplats även om planen är att alla återgår till ordinarie plats efter byggnationen.
  • Vi uppmanar allt fler att ligga kvar i sjön året om. Så även under och efter ombyggnad kommer det inte vara några begränsningar i antal båtar för de som vill ligga i kvar i sjön. Snarare tvärtom, arbetet kommer vara klart innan vinterhamnen startar.

Vänliga hälsningar Carlo/Hasse och projektgruppen

Parkering på ÅSS

För att råda bot på parkeringseländet vid Hammarby Slussväg har staden fattat följande beslut som ev kan påverka oss inom ÅSS

 

  1. Parkering skall/kan endast ske på ÅSS arrendeområde med giltigt ÅSS P-bevis(årets), se bifogad karta, dvs väster om sliphuset.
  2. Parkering längs Hammarby Slussväg, vändplanen, vid mastskjulet  samt på gräsytor är ej tillåtet och kommer medföra parkeringsböter(sköts av trafikkontoret)
  3. Övrigt ÅSS arrendeområde, tex öster om sliphuset, vid täckgården, kommer hanteras i nästa steg
  4. Max 1 parkeringsbevis per båtägare, vid fler bilar får du flytta beviset mellan bilarna
  5. ÅSS kommer inte ersätta de medlemmar som drabbats av bötesföreläggande, så se till att du parkerar rätt och tar hänsyn till dina båtkompisar, fortfarande ingen boendeparkering, inga trailers osv enligt våra ordningsregler

Expeditionens öppettider

Expeditionens öppettider
Det kommer att vara öppet varje onsdag fram till midsommar mellan kl 18 -20
Vänliga hälsningar
Åsa