Parkering på ÅSS

För att råda bot på parkeringseländet vid Hammarby Slussväg har staden fattat följande beslut som ev kan påverka oss inom ÅSS

 

  1. Parkering skall/kan endast ske på ÅSS arrendeområde med giltigt ÅSS P-bevis(årets), se bifogad karta, dvs väster om sliphuset.
  2. Parkering längs Hammarby Slussväg, vändplanen, vid mastskjulet  samt på gräsytor är ej tillåtet och kommer medföra parkeringsböter(sköts av trafikkontoret)
  3. Övrigt ÅSS arrendeområde, tex öster om sliphuset, vid täckgården, kommer hanteras i nästa steg
  4. Max 1 parkeringsbevis per båtägare, vid fler bilar får du flytta beviset mellan bilarna
  5. ÅSS kommer inte ersätta de medlemmar som drabbats av bötesföreläggande, så se till att du parkerar rätt och tar hänsyn till dina båtkompisar, fortfarande ingen boendeparkering, inga trailers osv enligt våra ordningsregler