Olycka i ÅSS Vinterhamn

Idag har Räddningskåren tillkallats då en båt i vinterhamnen tagit in vatten och är på väg att sjunka. De lämnade hamnen sent på eftermiddagen efter ett misslyckat bärgningsförsök. Därmed är ärendet överlämnat till ägarens försäkringsbolag för ytterligare åtgärder inom det närmaste. Oljelänsar är utlagda kring båten.

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vakttjänst ÅSS  Årstaviken/hamnplan + klubbhus vintertid

Hej alla

Först ett stort tack till alla medlemmar som så förtjänstfullt gått vakt under båtsäsongen. Detta är oumbärligt inte bara ur ekonomisk synpunkt utan också för stärka klubbkänslan och att skapa trygghet och säkerhet för våra båtar och byggnader i Årstaviken.

 

För vinterhalvåret har vi tecknat avtal med AK Security Group AB om rondering vid vår anläggning i Årstaviken.

Detta är ett mindre företag men som har både som kunder institutioner, storföretag och även hand om säkerhet för Choice hotell i vår närhet

Avtalet gäller november till 15 april 2022 med rondering/natt; därefter skall vi diskutera vad för tjänster vi vill ha under resten av året

Dom ger oss en utryckning / kvartal gratis samt hundbevakning från tid till annan: Dessutom ingår en riskanalys, säkerhetsmanual och arbetsrutiner.

Vi hoppas detta skall skapa den trygga miljö vi eftersträvar för oss alla under vintern.

 

Det är ju självklart så att vi alla kan hjälpa till och notera eventuella säkerhetsbrister och om det sker något på hamnplan eller i klubbområdet.

Kontakta  vakten@åss.nu; kassoren@åss.nu eller vaktbolaget direkt  010 516 4444,

Med förhoppning om en  lugn vinterperiod och snar härlig båtsäsong 2022

Hur går det med pontonprojektet?

 

Nu befinner sig projektet i en fas då mycket av det praktiska är klart. All EL och vatten är nu installerat, testat och godkänt. Ca 975 meter EL-kablage, 460 meter vattenslang, 19 EL/vattenstolpar, 8 belysningsstolpar och 81 Y-bommar, 15 nya pontoner, 2 vågdämpare och 3 sprängmattor monterade.

Fantastiskt bra jobb tillsammans med 53 medlemmar under 3 arbetsdagar samt en hel del kvällar, dagar etc. Ekonomin håller ”nästan”, med 10% överdrag (30.000kr)  jämfört med budget.

Det som nu återstår är anpassningar, justeringar, registrering av bryggplatser i BASK, information till berörda båtägare, samt överlämning till ÅSS hamn.

De nya pontonerna är som vi sagt tidigare av en annan konstruktion, med vågdämpande egenskaper. En sak som komplicerat bryggplatser är att i skarvarna mellan dessa pontoner kan ingen Y-bom placeras. Blir såklart påverkan på bryggplatser, såväl storlek som placering.

Du som båtägare kommer få ett personligt mail var du kommer få din bryggplats. Vi återkommer lite längre fram innan sjösättning med mer detaljerad information.