Vakttjänst ÅSS  Årstaviken/hamnplan + klubbhus vintertid

Hej alla

Först ett stort tack till alla medlemmar som så förtjänstfullt gått vakt under båtsäsongen. Detta är oumbärligt inte bara ur ekonomisk synpunkt utan också för stärka klubbkänslan och att skapa trygghet och säkerhet för våra båtar och byggnader i Årstaviken.

 

För vinterhalvåret har vi tecknat avtal med AK Security Group AB om rondering vid vår anläggning i Årstaviken.

Detta är ett mindre företag men som har både som kunder institutioner, storföretag och även hand om säkerhet för Choice hotell i vår närhet

Avtalet gäller november till 15 april 2022 med rondering/natt; därefter skall vi diskutera vad för tjänster vi vill ha under resten av året

Dom ger oss en utryckning / kvartal gratis samt hundbevakning från tid till annan: Dessutom ingår en riskanalys, säkerhetsmanual och arbetsrutiner.

Vi hoppas detta skall skapa den trygga miljö vi eftersträvar för oss alla under vintern.

 

Det är ju självklart så att vi alla kan hjälpa till och notera eventuella säkerhetsbrister och om det sker något på hamnplan eller i klubbområdet.

Kontakta  vakten@åss.nu; kassoren@åss.nu eller vaktbolaget direkt  010 516 4444,

Med förhoppning om en  lugn vinterperiod och snar härlig båtsäsong 2022