EL-kabel brott på ÅSS

Igår inträffade ett omfattande fel på El-försörjningen på ÅSS i Årstaviken. All EL, från klubbhus, vinterhamn, och varvsplan drabbades. Efter omfattande felsökning av medlemmar och elektriker på plats konstaterades ett avbrott på en kabel på varvsplan. Efter en omkoppling kom EL åter i klubbhus och vinterhamn. Återstår nu att reparera kabelbrottet och få igång EL på varvsplan. Eftersom det är storhelger kommer det inte kunna utföras innan 11 januari. Reservdelar och behörig elektriker för 80 AMP krävs.

Till dess gott nytt år från Styrelsen

 

 

Vårens viktiga datum i båtklubben

Mitt i julstöket kommer här en liten påminnelse om vårens viktiga datum i båtklubben.

Den 10 februari är planen att genomföra årsmötet kl 18.30,   digitalt. Du är mycket välkommen med ev motioner innan den 10 januari.

Årets sjösättning blir helgen den 23-25 april och därefter den 8 maj vårens obligatoriska arbetsdag.

Kallelser/inbjudan kommer inom sinom tid.

Protokoll från styrelsemöten m.fl ligger nu på din BasK sida under dokument/filer.

Var rädda om er så så hörs vi av på nyåret, till dess ha det bra

Hälsar vi i styrelsen

God Jul alla ÅSS:are

Det här året känns det viktigare än någonsin att visa omtanke för varandra. Vi i styrelsen vill önska er alla en skön och avkopplande ledighet och tacka er för detta år, nu ser vi fram emot kommande båtsäsong. GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

 

ÅSS ordförande avgår

Martin Miljeteig har avgått som ÅSS ordförande 26 november pga av hög arbetsbelastning och tidsbrist

Martins ord; ”Det var inte lätt beslut, men det är fattat och utan affekt och är genomtänkt. Jag kommer heller inte att hålla på fram tills årsmötet, då samma situation uppstår igen. Sen vet jag att styrelsen är ytterst kompetent att hantera detta fram tills årsmötet. Det är svårt att hantera tidsbrist och samt svårt att förena arbetet med ordförande uppdraget. Lycka till !!”

Övriga styrelsen tar vid och Vordförande Hans Loewy. Styrelsen tar gemensamt hand om de utestående frågorna.

Synpunkter eller frågor är alla välkomna med till Info@åss.nu så svarar vi efter bästa förmåga. Närmast ligger nu budgetarbetet och sedan står julen inför dörren.

Protokoll kommer from nu läggas upp i BAS K under rubriken ”Dokument”.