EL-kabel brott på ÅSS

Igår inträffade ett omfattande fel på El-försörjningen på ÅSS i Årstaviken. All EL, från klubbhus, vinterhamn, och varvsplan drabbades. Efter omfattande felsökning av medlemmar och elektriker på plats konstaterades ett avbrott på en kabel på varvsplan. Efter en omkoppling kom EL åter i klubbhus och vinterhamn. Återstår nu att reparera kabelbrottet och få igång EL på varvsplan. Eftersom det är storhelger kommer det inte kunna utföras innan 11 januari. Reservdelar och behörig elektriker för 80 AMP krävs.

Till dess gott nytt år från Styrelsen