Höstmöte 15 nov i Tanto Sjögård

ÅSS höstmöte 2018 äger rum torsdag 15 nov på Tanto Sjögård kl.19:00

Adress: Tantogatan 85 (strax under Nya Årstabron).

Kaffe serveras från kl. 18:30

Alla medlemmar är välkomna.

Se större karta…

Fakturor för vintern 2018/2019

Igår skickades fakturan för vintern 2018/2019 ut till samtliga medlemmar som vinterförvarar båten i Årstaviken, den skall vara betald den 30 november 2018. Styrelsen har valt att fakturera sjösättning 2019 och vakthållning redan nu, detta i ett led att minska antalet fakturor för båtägare samt för att förenkla klubbens administration.Nästa faktura klubben kommer att skicka ut är under mars månad 2019, den kommer att avse medlemskap, sommarplats, båtavgift etc.

 

Mvh

Styrelsen

Torrsättning och byggnation

Tack för en härlig helg!
Nu är alla båtar förutom 20 trailerbåtar torrsatta.

Nu fortsätter jobbet med nytt klubbhus mm
Status;
Grävning samt inkoppling av ny EL till bryggorna i stort sett klar, vi kommer klara av ca 50-60 båtar till i vinterhamnen- Även vatten och avlopp för nya klubbhuset är nedgrävt.
Vaktstugan flyttad och blir bygg/vaktbod under tiden bygget pågår.
Toaletter finns till en del i gamla toaletthuset (som byggs om), dessutom finns MajaBajan kvar under byggtiden
Klubbhuset är nu sålt till restaurang Skrovet, men ÅSS medlemmar har fortfarande tillgång till ett begränsat utrymme tills nya huset står färdigt
– I veckan börjar schaktningen för nytt klubbhus

Beräknad färdigtid är januari-Februari 2019

OBS. Medlemsnyckeln…