Torrsättning och byggnation

Tack för en härlig helg!
Nu är alla båtar förutom 20 trailerbåtar torrsatta.

Nu fortsätter jobbet med nytt klubbhus mm
Status;
Grävning samt inkoppling av ny EL till bryggorna i stort sett klar, vi kommer klara av ca 50-60 båtar till i vinterhamnen- Även vatten och avlopp för nya klubbhuset är nedgrävt.
Vaktstugan flyttad och blir bygg/vaktbod under tiden bygget pågår.
Toaletter finns till en del i gamla toaletthuset (som byggs om), dessutom finns MajaBajan kvar under byggtiden
Klubbhuset är nu sålt till restaurang Skrovet, men ÅSS medlemmar har fortfarande tillgång till ett begränsat utrymme tills nya huset står färdigt
– I veckan börjar schaktningen för nytt klubbhus

Beräknad färdigtid är januari-Februari 2019