Information från styrelsen.

Äntligen är båtsäsongen här på riktigt, då vi nu har sjösatt båtarna på hamnplan  och lagt vinterhamnen i ”malpåse” för nu.

Tack alla proffsiga funktionärer och positiva medlemmar för en effektiv sjösättning. Planerade tidsramar räckte till med råge och det var snarare gott om tid mellan passen för att städa upp och flytta stöttor mm till avsedd plats.

Klubbmästeriet skötte sig, som vanligt, utmärkt med kaffevagn och härlig lunch med mat i överflöd; ni är ovärderliga, tack!

Styrelsen kan konstatera att den noggranna planering som föregick sjösättningen är i högst grad anledningen att arbetet gick så fantastiskt bra, och leder till en fortsättning inför höstens torrsättning

 

Vi noterar även att på Verkarna har holmvärdarna öppnat upp för ännu en härlig båtsäsong, samt att expeditionen är nu öppen på onsdagar.

 

 • Närmast är nu arbetsdagen lördagen den 13 maj, då Årstaviken och Verkarna har sin sedvanliga arbetsdag. Ni som blivit kallade se till att ni bekräftar ert deltagande. Detta är ju vårt åtagande som medlemmar i ÅSS. Välkomna till några timmar av trevlig och inte alltför betungande arbete.
 • Vi vill också påminna er om vår medlemsmöte lördagen den 10 juni med information från styrelse och ledande funktionärer samt inte minst den eftertraktade

fortsättningen av eftermiddagen under klubbmästeriets skickliga ledning med förtäring, dryck och överraskning. Ett utsökt tillfälle för klubbsamvaro.

Boka dagen i din almanacka redan nu, mer information kommer.

 

Styrelsen är i gång med arbetet i alla verksamhetsområden och vi återkommer med specifika planer och åtgärder så snart dom är mer konkreta. Om du har förbättringsförslag eller villig att aktivt medverka  i klubbens viktiga arbete så hör av dig till oss,

styrelsen@åss.nu

 

Vårliga hälsningar

Styrelsen

Information från styrelsen.

Information från styrelsen.

 Ett stort tack för den fina uppslutningen vid  ÅSS årsstämma.

Verkligen kul med så många deltagare både fysiskt och via nätet.

Vi alla i den nya styrelsen känner både det ansvar som lagts på oss men också det stöd ni alla kommer att ge oss.

Det finns ju som sagt flera stora utmaningar under året ; ekonomin; få alla med i vårt interna arbete samt se till att vi underhåller våra tillgångar samt behåller den fina klubbandan.

Styrelsen har börjat sitt arbete och kommer att ha sitt konstituerande möte den 28 mars.

Dessförinnan kommer vi att göra våraviseringen av båtavgifter mm. Kassören har där en önskan att ni alla betalar era fakturor så snart som möjligt för att säkerställa vår kassabalans, tack!

Annars är planeringen för sjösättningen i full gång och dom närmaste dagarna kommer även mer information om hur vi tänker fira vårt 125 års jubileum.

Snart är den härliga båtsäsongen igång så till dess sköt om er

Hälsningar

Styrelsen

Senaste nytt från Styrelsen 2023

Styrelsens första medlemshälsning 2023

 

Ett nytt år har börjat och vi hoppas alla känner hur mörkret sakta ersätts av solljus och att vårens alla spännande klubbaktiviteter kommer allt närmare- härligt!

 

Vi i styrelsen jobbar med årsbokslutet men har redan konstaterat att 2022 ekonomiskt inte blev som vi tänkt oss.  Fördubblade elkostnader och räntechock har kraftigt påverkar vårt rörelseresultat. Vi har under den senaste tiden intensivt arbetat med att minska våra kostnader internt samt bearbeta banken och andra leverantörer och kommer att fortsätta detta men oaktat detta måste vi öka vissa avgifter för 2023

Denna åtgärd är inte bara för att kunna möta våra ökade kostnader enlig ovan, utan också stegvis öka intäkterna för att klara behov av underhåll och reparationer på alla våra anläggningar. Dessa investeringar behövs redan nu och ävenså dom kommande åren.

 

En påminnelse: Vi alla har en gemensam klubbuppgift, och det är att fortsätta göra så mycket som vi kan internt samt att vi alla skall vara med i klubbens skötsel och planerade arbetsaktiviteter.  Om vi lyckas med detta så kan vi troligen hålla avgiftsökningar på måttliga nivåer. Mer detaljerad information kommer senare, men än en gång välkomna till årsmötet den 14 mars

Styrelsen

Valberedningen söker nya kandidater inför årsmötet

Snart är det dax för årsmöte i Föreningen. Förutom sedvanliga bokslut, verkshetsplaner mm söker även valberedningen kandidater.

 

Tänk efter – vi behöver Din hjälp och ditt engagemang

 • Ordförande
 • Styrelseledamot
 • Valberedningen

Och givetvis funktionärer till våra olika verksamhetsområden.

 

Mejla ditt intresse till kristina.Nenzell@hotmail.com eller ring kvällstid på 073-0671768

 

Mycket välkommen till vår 125 åriga gemenskap

Månadsnytt från styrelse

Efter en lyckad medlemsträff den 10 september, med cirka 70 tal medlemma, är nu höstens arbete i full gång. Hamn ansvariga arbetar med att detaljplanera torrsättningen i oktober och för er i vinterhamn kommer snart mer information mm.
Vi har också en arbetsdag planerad den 15 oktober, där ni alla är hjärtligt välkomna och då ni kan göra er obligatoriska arbetsplikt. Mer information kommer

Vid medlemsträffen pratade vi en del om dom ökade elkostnaderna och vad vi som klubb och medlemmar kunde göra. Vi konstaterade att vi har ett hyfsat bra avtal gällande elhandel för både holmarna och Årstaviken.
Vårt största bidrag är att hålla nere förbrukningen så mycket som det går, och samtidigt se till att alla säkerhetsvillkor är uppfyllda.
Styrelsen, tillsammans med verksamhetsansvariga, kommer separat ut med tydliga instruktioner till en början för vintervarv Årstaviken.
Vi konstaterar också att Verkarna och Vällinge redan gjort sina elanalyser. Holmarna stänger ju dessutom snart för säsongen. De ansvariga där fortsätter dock att utvärdera eventuella åtgärder inför nästa båtsäsong. För klubbhuset och övriga delar arbetar styrelsen vidare med att tackla dom ökade elkostnaderna.

Med förhoppning om trevlig avslutning av båtsäsongen samt väl mött vid höstens aktiviteter
Styrelsen

Styrelsen för ÅSS inbjuder alla medlemmar till en medlemsträff den 10 september kl. 14.00

Styrelsen för ÅSS inbjuder alla medlemmar till

en medlemsträff den 10 september kl. 14.00

 

Efter en fantastisk båtsommar träffas vi en eftermiddag i klubb-huset för styrelseinformation, därefter med någon trevlig aktivitet anordnad av klubbmästeriet. Mat och dryck kommer att serveras och med er medlemmar närvarande så garanteras härlig klubbsamvaro.

På agendan:

14.00 Ordförande hälsar välkommen och tillsammans med styrelsen gör vi en summering av sommaren. Vi kanske diskuterar de skenande elpriserna och andra frågor som du kan ställa till styrelsen

15.00 Klubbmästeriet tar över eftermddagen- exakt vad det blir är en överraskning

Mat och dryck – klubben bjuder på en charktallrik och ett glas vin eller öl – vill du ha mer dricka får du köpa till självkostnadspris.  Vi tar  betalning via Swish!

 

Anmälan om ditt deltagande vill vi ha senast 6 september och anmälan gör du via assmedlem@gmail.com

 

Varmt välkomna önskar styrelsen

Sommarnytt från styrelsen

Vilken härlig sommar vi har haft och att det finns sköna dagar kvar att njuta av.

 

Under sommaren har vi haft ett fantastiskt seglarläger på Verkarna, Mycket uppskattat av alla deltagare och med komplett service från holmvärdar där.

Uppskattat är också alla familjemedlemmar som supporterade och gjorde denna vecka till något att minnas med glädje. Vi ses nästa år!

 

Även midsommarfirande både på våra holmar och i hamnen blev fina tillfällen till samvaro i god klubbanda.

En incident i hamnen fick vi hantera enligt våra ordningsregler.

 

Styrelsen ser med glädje på det ökade intresset för våra fina klubbholmar.

 

Nu i augusti börjar sensommar och höstens aktiviteter.

Glöm inte kräftskiva på Verkarna samt att Vällinge välkomnar besök under kommande veckor med trevlig klubbsamvaro.

 

Styrelsen har möte den 15 augusti. Vi kommer där att behandla;

 

Förberedelser för medlemsträff  lördagen 10 september;

DU har väl bokat in datumet!

 

Vi kommer även att ta upp följande ärende bl.a. under vårt möte;

 • Elpriser och dom kraftigt ökade kostnader; effekten och möjliga åtgärder för oss .
 • Vill redan nu påpeka för alla att el kort fordras för att kunna ha Elanslutning till båten i hamnen.
 • Se över våra administrativa processer
 • Starta detaljerade planer för höstens alla aktiviteter

 

Välkomna tillbaka och Du dina arbetsinsatser behövs;

Kontakta Valberedningen om du vill ingå i styrelsen eller bli funktionär och anmäl dig till vår arbetsdag  den 15 oktober.

 

Styrelsen

Expeditionen stänger snart !

Expedition har öppet Onsdagen den 22 Juni innan midsommar.

Efter midsommar har expedition stängt till Augusti

Vid frågor mejla till expeditionen@åss.nu

 

Ha en härlig båtsommar

Nyheter från styrelsen

Nyheter från styrelsen

Sköna maj… med sol och ljusa kvällar men fortfarande lite kalla vindar,

ha förtröstan snart blir det svensk sommar på riktigt.

 

Som vanligt har detta varit en månad full av klubbaktiviteter.

 

Söndagen 8 maj var det arbetsdag på våra holmar och i Årstaviken.

Medlemmar ställde upp, fixade reparationer och städade så alla

våra områden blev fina inför båtsäsongen. Vi fick dessutom god mat

och trevlig samvaro, med andra ord, en söndag väl värd att tillbringa

med kamrater i ÅSS. Tack alla som hjälpte till under dagen.

Styrelsen konstaterar dock att vi måste fortsätta arbetet med att locka fler

ut till våra fantastiska holmar, samt att få ännu fler medlemmar till våra

arbetsdagar.

 

Vid styrelsemötet dagen efter konstaterade vi att ekonomin är under kontroll och att sjösättningen gick bra.

Alla verksamhetsområden var i full färd med sitt arbete inför båtsommaren med bl.a.

 • planering av seglarläger på Verkarna
 • säkerställa att vi har holmvärdar under sommaren
 • fortsatt underhåll/reparationer, främst på holmarna
 • administrera båtplatser, parkering mm
 • planera sociala aktiviteter på holmar och i klubbhuset

 

Lördagen den 14 maj gick föreningsmötet av stapeln. Styrelsen fick då slutligen igenom dom stadgeändringar som beslöts vid årsmötet i mars.

Eftermiddagen fortsatte med trevligt föredrag om ”Mat ombord” med tips om lämplig båtmat med ackompanjemang från ” Evert Taubes ” luta.

Därefter var det dags för klubbmästariet att visa vilken tillgång dom är för klubben, med god grillad mat, dryck och mysig samvaro.

Kvällen toppades med härlig musik och sång av trubadurer. Ett medlemsmöte som sätter en hög standard, så nu gäller att börja

planera höstens möte i september. Missa inte detta, boka in lördagen den 10 september i din kalender.

 

Övriga händelser

– Vi har haft en viktig HLR-kurs i klubbhuset för att säkra kunskap om   hjärträddning samt användande av hjärtstartare. Fler kurser kommer

att anordnas, anmäl dig då! Viktig kunskap både på land och till sjöss.

-Vi söker fortfarande ett studieombud för att administrera kommande   kursverksamhet.

-Veteranerna har haft ett välbesökt årsmöte i klubbhuset

-En filminspelning (för ett försäkringsbolag med en ÅSS-medlem) har  skett i klubbområdet,  klubben har fått ersättning för detta.

-Som nämndes vid föreningsmötet verkar den ”boxpark” borta vid    Skrovet bli av. En tillfällig uppställning av container där mat och

underhållning skall ske under sommaren. Klubben har med skrivelser  framfört våra invändningar till detta liksom våra grannar, men tydligen

utan större framgång. Vi ser hur det kommer att fungera och

återkomma med mer info.

-Mastkranen i hamnen har blivit reparerad.

-För att säkerställa grannsämjan har vi erbjudit koloniföreningen tre  parkeringsplatser som dom själva kommer att märka ut efter våra  instruktioner.

-Expeditionen är öppen på onsdagar fram till midsommar

 

Kommande aktiviteter  i juni

Styrelsemöte 13 juni, intagningsmöte 14 juni

Midsommarfirande på holmarna samt seglarläger på Verkarna.

 

Styrelsen önskar er alla en fin start på sommaren med många

härliga båtupplevelser.

Nyheter från Styrelsen

Vi hade i veckan en miljöinspektion vid Årstaviken.

Vid genomgång av alla krav och åtgärder som krävdes, kan vi konstatera att vi till fullo uppfyller dessa.

Det är glädjande att det fantastiska jobb som gjorts under åren och speciellt senaste tiden under ledning av Tomas Clemmedsson gett resultat. Tack Tomas och alla som är engagerade i miljöfrågorna för klubben. För oss andra gäller att fortsätta följa våra miljöregler och sköta sophanteringen ännu bättre.

 

Vi vill också påminna er alla om  Arbetsdagen söndagen 8 maj

ett fint tillfälle att ge ditt bidrag till klubbens skötsel samt att njuta av vårvädret i trevliga kamraters sällskap, såväl i årstaviken som på våra kära klubbholmar

Glöm inte heller!

Föreningsmötet med en ”twist” den 14 maj ; anmäl dig till denna både viktiga och mycket intressanta eftermiddag. God mat och dryck samt föreläsning erbjuds med trevlig samvaro

Anmäl  dig på assmedlem@gmail.com

 

Styrelsen