Senaste nytt från Styrelsen 2023

Styrelsens första medlemshälsning 2023

 

Ett nytt år har börjat och vi hoppas alla känner hur mörkret sakta ersätts av solljus och att vårens alla spännande klubbaktiviteter kommer allt närmare- härligt!

 

Vi i styrelsen jobbar med årsbokslutet men har redan konstaterat att 2022 ekonomiskt inte blev som vi tänkt oss.  Fördubblade elkostnader och räntechock har kraftigt påverkar vårt rörelseresultat. Vi har under den senaste tiden intensivt arbetat med att minska våra kostnader internt samt bearbeta banken och andra leverantörer och kommer att fortsätta detta men oaktat detta måste vi öka vissa avgifter för 2023

Denna åtgärd är inte bara för att kunna möta våra ökade kostnader enlig ovan, utan också stegvis öka intäkterna för att klara behov av underhåll och reparationer på alla våra anläggningar. Dessa investeringar behövs redan nu och ävenså dom kommande åren.

 

En påminnelse: Vi alla har en gemensam klubbuppgift, och det är att fortsätta göra så mycket som vi kan internt samt att vi alla skall vara med i klubbens skötsel och planerade arbetsaktiviteter.  Om vi lyckas med detta så kan vi troligen hålla avgiftsökningar på måttliga nivåer. Mer detaljerad information kommer senare, men än en gång välkomna till årsmötet den 14 mars

Styrelsen