Kallade till Arbetsdag 19 maj

 

Följande medlemmar är kallade till vårens Arbetsdag den 19 maj 2018.

Samling och upprop i bryggården kl.10:00.

Mer information finns i det mail alla kallade fått.

Traditions enligt serverar vi något gott tilltugg med dricka.

Välkommen.

Kallade 19 maj 2018

Båtbottensanering på ÅSS

Stockholm Miljöförvaltning har i samband med diskussioner om nytt arrendeavtal ställt krav på att alla medlemmar med båtar i Årstavikens Segelsällskaps anläggning skall skriva på bifogad förbindelse rörande båtbottensanering. Observera att det gäller alla båtägare som återfinns vid ÅSS anläggningar, land såväl som i sjön, dvs även om båtbotten är ren eller sanerad. Vänligen läs igenom bifogat dokument och skriv på detta senast till årets sjösättning och lämna till expeditionen.
Ev frågor ställs till;
Rolf Andersson, roffe.e.andersson@gmail.com, mobilnr; 0705849222.

Som du säkert vet ställer myndigheterna stora krav på vår verksamhet. Vi har trots allt kommit väldigt långt med ca 130 båtar som är rena från giftfärg. Fantastiskt bra. 20180416 genomfördes ytterligare en mätning av resterande båtar på land, resultatet bör komma inom en 3 veckors period.
En upphandling av blästring pågår och vi tror att detta kan bli aktuellt i höst igen. Vi har också ansökt om ytterligare bidrag via Länsstyrelsen. Fundera på vilken metod som passar dig bäst, blästring, slipning eller färgborttagning, Allt med målsättning att ha giftfri båtbottnar

Förbindelse båtbottensanering inför 2020

Sjösättningar 4, 5, 6 Maj 2018

ÅSS Sjösättning 4:e, 5:e och 6:de maj 2018

Upprop kl. 07:00 och 12:00 samt kl 17:00

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

Viktig information;

1. Fortsatt mätning av båtar. Anmäl ny längd till expeditionen.
2. Se till att du har godkänt pallningsmateriel för att minimera risker, skador och utrymme.
3. Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
4. Av säkerhetsskäl så måste ALLA vara med under HELA passet.
5. DU som båtägare är ANSVARIG för lyft av din båt. Funktionärerna hjälper till för säker hantering.
6. Båtägaren ansvar att det finns ett giltigt försäkringsbevis.
7. Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare.
8. Bifogade listor visar inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs avgör på plats.

Vid frågor kontakta Hasse: hamnkapten@assaren.nu eller 070-542 56 80

Väl mött!

Hamnkommittén; Hasse, Ronnie, Dagge, Sigge, Magnus, Niclas, Jonny, Håkan, Gunnar och Martin

ÅSS Sjösättning 2018 hemsidan

Expeditionen har öppet

Fram till midsommar har expeditionen öppet

onsdagar kl 18-20:00, (kom tidigt, kan bli kö)

Årsmötesprotokoll

Hej,

Nu är protokollet från Årsmötet publicerat här på hemsidan, https://åss.nu/foreningsmoten/

//Styrelsen