Sjösättningar 4, 5, 6 Maj 2018

ÅSS Sjösättning 4:e, 5:e och 6:de maj 2018

Upprop kl. 07:00 och 12:00 samt kl 17:00

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

Viktig information;

1. Fortsatt mätning av båtar. Anmäl ny längd till expeditionen.
2. Se till att du har godkänt pallningsmateriel för att minimera risker, skador och utrymme.
3. Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
4. Av säkerhetsskäl så måste ALLA vara med under HELA passet.
5. DU som båtägare är ANSVARIG för lyft av din båt. Funktionärerna hjälper till för säker hantering.
6. Båtägaren ansvar att det finns ett giltigt försäkringsbevis.
7. Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare.
8. Bifogade listor visar inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs avgör på plats.

Vid frågor kontakta Hasse: hamnkapten@assaren.nu eller 070-542 56 80

Väl mött!

Hamnkommittén; Hasse, Ronnie, Dagge, Sigge, Magnus, Niclas, Jonny, Håkan, Gunnar och Martin

ÅSS Sjösättning 2018 hemsidan