UPPDATERADE …… Torrsättnings listor 2021
 

Lyckad arbetsdag inför pontonbytet, nu inleds nästa etapp

Lördagen bjöd på sol, kamratskap och idogt arbete med mycket lyckat resultat. Bryggorna 5, 6, 7 och 800 är nu rensade på gammal el-ledning, vattenförsörjning och belysning.

Nästa etapp innehåller demontering av Y-bommar (entreprenad) som sker direkt efter kommande helgs torrsättning, nya pontoner anländer och montering påbörjas den 5 oktober. Parallellt sker ombyggnad av befintliga El-stolpar till ledbelysning och vattenutkast.

Nästa arbetsdag blir den 17 oktober för återmontering av Elstolpar samt dragning av elkabel till 700 bryggan. Vi behöver här 12 medlemmar för detta arbete, anmälan via kallelse@åss.nu eller ring till Hasse på 0705425680

Sedan sker utbytet pontonvis i 4 etapper på 500 bryggan. Planerat slutdatum är 30 November.

Väl mött

Pontonprojektet börjar nu riva på de gamla pontonerna, lördag kl 8-16

Lördag 25 september så sker ett större arbete med pontonerna. Bryggudden, klubbhuset och alla bryggor kommer ha begränsad tillgänglighet mellan kl 08.00- 16.00.

Tacksam om arbetet kan flyta på och vi alla tar hänsyn till detta. Passagen till 5, 6, 7 och 800 bryggorna stängs av.

EL och vatten på ytterbryggorna stängs av redan 24 september kl 17.00

Alla vagnar måste vara tillgängliga för denna arbetsdag

Klubbhuset är öppet endast för arbetslagen under lördagen

Frågor eller synpunkter till hasseloewy@gmail.com alt mobilen 070-5425680

Pontonerna, 500, 600, 700 och 800 blir utan ström och vatten från 24 september kl 17.00 tom November

Vid arbetsdagen den 24-25 september bryts El, Vatten och belysning på ovanstående bryggor. Gamla pontoner och Y-bommar tas bort direkt efter torrsättningen (1-3 oktober). Dessa pontonerna stängs av säkerhetsskäl för allt tillträde.
ÅSS kommer tillhandahålla en mindre roddbåt om ni behöver nå er plats under byggnationstiden, som är beräknad fram till 30 November.

Båtar behöver givetvis flyttas under pontonsbytet, en separat information till berörda båtägare kommer om detta.

Vi kommer också behöva fler arbetsinsatser under helger oktober/november. Frivilliga är mer än välkomna, anmäl er via kallelse@åss.nu

Frågor eller synpunkter till Hasse/0705425680 eller Carlo/0738464594