Pontonprojektet börjar nu riva på de gamla pontonerna, lördag kl 8-16

Lördag 25 september så sker ett större arbete med pontonerna. Bryggudden, klubbhuset och alla bryggor kommer ha begränsad tillgänglighet mellan kl 08.00- 16.00.

Tacksam om arbetet kan flyta på och vi alla tar hänsyn till detta. Passagen till 5, 6, 7 och 800 bryggorna stängs av.

EL och vatten på ytterbryggorna stängs av redan 24 september kl 17.00

Alla vagnar måste vara tillgängliga för denna arbetsdag

Klubbhuset är öppet endast för arbetslagen under lördagen

Frågor eller synpunkter till hasseloewy@gmail.com alt mobilen 070-5425680