Höstmöte i ÅSS 30 November, välkommen

Kallelse till Höstmöte i Årstavikens Segelsällskap!

Tid: Tisdagen den 30 nov 2021
Plats: Fysiskt möte, Tellus Fritidscentum, Lignagatan 8, Hornstull
OSA: Anmälan senast 19/11, till assmedlem@gmail.com
Val av ledamöter: Valberedningen meddelar kandidater senast 2 veckor innan mötet

Övrig info:
Kl 17.30 Lokalen öppnas för registrering och smörgåstårta
Kl 18.00 Stefan Jansson och Sofie Handberg berättar och visar bilder från sin seglats ÅSS-Karibien ToR 2019. Därefter Höstmöte inkl bryggsnack & infostund
Kl 21.00 Möte avslutas

Dagordning
⦁ Fastställande av röstlängd för mötet
⦁ Fråga om mötet är behörigen utlyst
⦁ Fastställande av dagordning
⦁ Val av ordförande och sekreterare för mötet
⦁ Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
⦁ Propositioner och motioner
⦁ Val av:
⦁ Ledamöter och suppleanter i styrelsen
⦁ Revisorer och revisorssuppleant
⦁ Val av verkställande kommittéer och dess ledande funktionärer
⦁ Övriga val
⦁ Valberedning
De valda tillträder efter årsmötet
⦁ Övriga frågor
⦁ Höstmötet avslutas

Välkommen hälsar styrelsen!

Pontonnyheter

Hej Båtägare,

Nu kommer du mötas av en ny företeelse utanför 600 bryggan. Två st pontoner som vi fått av Stockholm Stad, dessa skall tjäna som vågbrytare för den västliga vinden (vanligaste i Årstaviken). Klicka på länken så ser du kartbilden    länk; vågbrytare

Vi förser dem med reflexband och solcellsbelysning allt enligt Sjöfartsverket & Stockholm Hamns rekommendationer. Positioneringen kommer komma in på kommande sjökort för Årstaviken och är anmälda till UFS (Underrättelser För Sjöfarare).  De är också avskalade av förtöjningsmöjlighet så vi inte får friliggare längs dessa.

Förhoppningsvis kommer det nu bli mindre vågskalp på 600 bryggan.

Vi kommer till våren lägga ut fler bojar utanför våra bryggor för att slippa båttrafik i vår direkta närhet.

Våra nya pontoner är av vågbrytande konstruktion vilket bör ge lugnare vatten i hamnbassängen.

Sammantaget blir det nog Stockholms bästa hamnanläggning och ett lyft för ÅSS

 

Pontonprojektet ökar takten!

Ni som nu besöker ÅSS hamn ser att det är nya pontoner på 700-bryggan! Dessutom är alla Y-bommar på 500-700 bryggorna uppdragna. Parallellt pågår ombyggnad av el/vattenstolparna till LED-belysning och integrerad vattenutkast.

Nästa vecka påbörjas 500-bryggans pontoner. En sektion(5 pontoner) per vecka till sista oktober.

Nästa arbetsdag blir den 17 oktober för återmontering av Elstolpar samt dragning av elkabel till 700 bryggan. Vi behöver här 12 medlemmar för detta arbete, anmälan via kallelse@åss.nu eller ring till Hasse på 0705425680

Vidare samma sak för 500-bryggan, så anmäl dig till Lördag 30/10, vi behöver även här 12 medlemmar, anmälan enligt ovan, ange arbetsdag

Sedan sker utbytet pontonvis i 4 etapper på 500 bryggan. Planerat slutdatum är nu 15 November.

Väl mött