Pontonprojektet ökar takten!

Ni som nu besöker ÅSS hamn ser att det är nya pontoner på 700-bryggan! Dessutom är alla Y-bommar på 500-700 bryggorna uppdragna. Parallellt pågår ombyggnad av el/vattenstolparna till LED-belysning och integrerad vattenutkast.

Nästa vecka påbörjas 500-bryggans pontoner. En sektion(5 pontoner) per vecka till sista oktober.

Nästa arbetsdag blir den 17 oktober för återmontering av Elstolpar samt dragning av elkabel till 700 bryggan. Vi behöver här 12 medlemmar för detta arbete, anmälan via kallelse@åss.nu eller ring till Hasse på 0705425680

Vidare samma sak för 500-bryggan, så anmäl dig till Lördag 30/10, vi behöver även här 12 medlemmar, anmälan enligt ovan, ange arbetsdag

Sedan sker utbytet pontonvis i 4 etapper på 500 bryggan. Planerat slutdatum är nu 15 November.

Väl mött