Vårens Båtaktiviteter på ÅSS

Kära medlem i ÅSS

Nu när den härliga båtsäsongen just skall börja har vi inom styrelsen och varvsfunktionen försökt gå igenom vilken påverkan och åtgärder som berörs av pågående samhällssituation. Samt vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för vår verksamhet och våra medlemmar. Självklart så anpassar vi dessa åtgärder allteftersom läget förändras. Vi kommer följa utvecklingen noga och eventuella förändringar i statsmakternas rekommendationer och löpande varje vecka komma ut med mer information. Vänligen håll dig uppdaterad via WWW.ÅSS.NU.

Årets sjösättning som är bokad till helgen 24 – 26 april, planerar vi trots allt att genomföra men med en del förändringar i planering såväl som bemanning. Mindre grupper samtidigt på varvsplan och huvudsakligen genomförs sjösättningen med hjälp av våra hamnfunktionärer och där båtägaren får en betydligt mindre roll. Ett exempel är att flytta sin båt från sjösättningsbryggan till ordinarie plats.

Självklart får varje berörd båtägare mer info i direktmail, om tex tider, ordningsföljd för sjösättning etc.

Avveckling av Vinterhamnen sker kommande lördag 4 april precis som start av sommarhamn och påslagning av vatten.

Beträffande den gemensamma arbetsdagen 9 maj, ber vi att få återkomma närmare beroende på läget.

Såsom den fantastiska ideella förening vi är, kommer självklart alla goda krafter hjälpa till och få allt att fungera. Under tiden en önskan och förhoppning om trevlig påsk

Eventuella frågor och eller synpunkter kontakta. Hasse 070-5425680 eller Thomas 070-3057543