Inbjudan till medlemsträff 25 november

Inbjudan till medlemsträff Årstavikens Segelsällskap med information, trevligt umgänge och något att äta

Ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar, få information från styrelsen, dryfta frågor som du länge grunnat på och få något lite att äta, visst låter det trevligt?.

Tid: Lördag den 25 november 2023, kl. 15.00 – 18.00
Plats: Klubbhuset vid Årstaviken

Dagens program
Information från styrelsen – vad vi jobbar med nu och vad händer framöver?
Hur ska vi hantera bl. a bemanningen av hamnen och hur ska vi få fler medlemmar att ställa upp som funktionärer? Viktiga frågor som berör alla
medlemmar!
Övriga frågor och bryggsnack.

OSA:
Anmälan senast 20 november till kallelse@åss.nu – för att planera förtäring behöver vi veta hur många som kommer. OBS – endast medlemmar!

Varmt välkommen!
Styrelsen ÅSS

Information från styrelsen oktober

Ja då var det höst och slut på båtsäsongen för dom flesta.

Torrsättningen den senast helgen var om inte en succé så nästintill; färdiga vid lunchtid på söndagen, inga olyckor vad vi vet, mycket bra organiserat samt trevlig stämning överlag.

Trots att vädergudarna kanske inte var helt snälla så gick den omplanering som gjordes med mer båtar upptagna på fredagen mycket bra. Tack till er som med kort varsel kunde komma och ta upp er båt samt funktionärer som kunde ställa upp. Klubbmästeriet är som vanligt en fantastiskt grupp som ser till att vi alla funktionärer får energi och kraft under dessa dagar.

Projektgruppen som planerat och styrt upp processen har gjort ett makalöst jobb, TACK.

Det finns redan en preliminär slutrapport om torrsättningen som kommer att kompletteras med ett möte nästa vecka. Sedan är det upp till oss i styrelsen att se till att bemanna och följa processen närmast blir det i vår vid sjösättningen

Vinterhamn startar formellt upp nu vid månadsskiftet så i och med det har våra båtar fått sin vinter plats för i år.

Gällande Hellas tennisbyggnation och vidhängande frågor på hamnplan så har ett flertal möten hållits och vi känner att våra krav och synpunkter nu är både är kända och till del accepterade men någon slutlig lösning har inte presenterats för oss. Vi har i samband med själva bygget bett staden att klara upp parkeringseländet och hitta lämpligt lösning utan att vi skall belastas för några kostnader eller ändringar. Vi återkommer så snart vi får mer konkret information men vi skall nog inrikta oss på att Hellas byggnation startar under senare delen av 2024.

Vi vill nämna att det är parkeringsförbud utefter vägen (Hammarby Slussväg) som går igenom vårt arrendeområde. Gatukontoret har  förvarnat att ett nytt parkeringsbolag kommer att från 1 november övervaka där. Mao parkera inte där.

Arbetsdagarna vid hamnen och Verkarna gick planenligt även om vi måste bättre styra upp kallelseprocessen och få flera till dessa tillfällen.

Den 25 november (15- 18) bjuder vi  in er till Medlemsträff med sedvanligt information samt något tilltugg. Separat inbjudan kommer men boka in detta redan nu i din kalender.

Upplevs kanske som tjat men du som har tid och idéer hur vi kan förbättra vår verksamhet, hör av dig till oss styrelsen@åss.nu eller till valberedningen@åss.nu, då vi behöver flera aktiva medlemmar.

Hösthälsningar

Styrelsen

Parkerings förbud Varvsplan 9-13 okt.

9-13 oktober sker underhåll och grusas varvsplanen/parkeringen inför torrsättningen.
Ingen parkering får ske på området under den här tiden.
Passa på redan nu att hitta din alternativa plats.
ÅSS kommer inte förhyra området där ”Plåtparken” varit då den räknas som parkmark och därmed parkeringsförbud.

Information från styrelsen september

Månad september, en månad i brytpunkten mellan sommar och vinter, är full av aktiviteter både i Årstaviken och på våra holmar.

I lördags hade vi en fantastisk dag vid klubbhuset för att fira våra 125 år som båtklubb. Massor av trevliga medlemmar, fint väder, trubadur som underhöll oss och sist men inte minst vårt härliga klubbmästerigäng som än en gång överträffat sig själva. Fantastisk gryta, härlig tårta, gott dricka i mängd samt sedvanlig god service och bra arrangemang i övrigt.

Hjärtligt Tack. Ett stort tack även till projektgruppen som planerat 125 års firandet, Carola, Anna-Karin, Peter, Per och Christer.

Nu gäller fortsatt arbete inför torrsättningen i oktober med planeringsmöte i veckan. Ni alla som har båtar har ju nu fått välja hur vinter förvaringen skall vara. Noterbart är att antalet båtar i vinterhamn har ökat, bra så. Torrsättningen sker 13- 15 oktober av cirka 140 båtar.

Dessutom är det ett antal andra möten i klubbhuset, bl.a. står klubben som värd tillsammans med Idrottsförvaltningen för gästbesök från båt/hamn ansvariga från Oslo, miljöfrågor och andra hamn/båtfrågor står på agendan. Vi känner oss utvalda att få denna möjlighet att visa hur väl ÅSS sköter sig i dessa frågor.

Arbetsdagen är på lördag 23 september både för hamnen och Verkarna. Detta är också nedstängning för året av våra holmar (på Vällinge stänger vi själva ner med hjälp av holmvärdar m.fl.). Tack till er som svarat på kallelse ni fått och anmält er, vi ses på lördag!

Tyvärr är det alltför många som varken svarar på kallelser eller anmäler sig. Detta är inte bara ett agerande tvärs emot våra stadgar men även respektlös mot oss funktionärer som behöver lägga mycket kraft och tid i onödan. Styrelsen kommer att kraftfullt agera på detta.

Vi har den senaste veckan lämnat remissvar gällande nybyggnationen av Hellas tennishall., som kommer att påverka oss främst gällande vinterförvaringen på hamnplan. Vi återkommer när vi fått bättre underlag samt hur detta i detalj kommer att påverka oss troligen fr.o.m. nästa år.

En påminnelse igen, du som har tid och idéer hur vi kan förbättra vår verksamhet, hör av dig till oss styrelsen@åss.nu eller till valberedningen@åss.nu, då vi behöver flera aktiva medlemmar.

Hälsningar

Styrelsen

Städdag på Verkarna och i Hamnen 23 september

Lördag den 23 september är det städdag på Verkarna och i Hamnen. Ni som berörs kommer att få en kallelse inom kort.
Kom i tid och anmäl er till ansvarig person på plats.

Hur vill du förvara din båt i vinter?

Välja vinterförvaring.
Du måste aktivt välja hur vinterförvaring ska ske just i år. Hur du förvarade båten förra året har ingen betydelse nu.
Du kommer i dagarna få ett mejl om Vinterval. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna och gör ett aktivt val just för denna vinter! Om du inte fått ett mejl med val av vinterförvaring före söndag 27/8 så kontakta expeditionen@åss.nu

Avgift för bogsering vid upptagning/sjösättning.
De allra flesta båtarna kan ta sig från och till upptagningsramperna för egen maskin. Men tyvärr har vi sett att bogseringarna ökar i antal. Styrelsen har därför beslutat att ta ut en avgift på 500 kr för varje bogsering. Avgiften erläggs med swish vid upptagningen i samband med att du meddelar lyftadmin att du behöver bogsering.

Ligga i vinterhamn
Vi kommer att anordna möte om hur det är att ligga i vinterhamn den 24 och 27 augusti. Kom gärna på någon av dessa träffar om du är nyfiken, eller om du redan har bestämt dig.

Höstens upptagning
Höstens upptagning sker helgen den 13–15 oktober. Lyftlistor kommer att komma senare, men vi kan redan nu berätta att stora, tunga båtar går upp på fredagen, resten på lördag och söndag. Upptagningen kommer att ske med stora fasta mobilkranar liksom de senaste upptagningarna/sjösättningarna.

Viktigt att tänka på:
1. Kom i tid till upprop.
2. Lyssna på funktionär.
3. Ha pallningsmaterial framtagen FÖRE ditt pass börjar. Kolla några dagar i förväg att allt finns och är klart att använda (helt och smörjt).
4. Kolla att motorn fungerar så att du slipper en bogseringsavgift.
5. Ha två stycken linor på ca 10 meter till hands. Ska vara fästa i för och akter när du kommer till rampen.
6. Ingå fendrar ute när du kommer till rampen.
Vi kommer att hålla ett informationsmöte om upptagning i mitten av september (datum meddelas senare). Mötet är främst till för nya medlemmar som inta tagit upp båt hos oss tidigare, men även du som har varit med ett tag är välkommen om du har frågor eller vill fräscha upp minnet.

Trailers
Du som trailar din båt och ska ha den uppställd på ÅSS hamnplan får tidigast ställa upp den efter ordinarie upptagning. Det vill säga tidigast måndag den 16 oktober. Du kommer att bli anvisad plats av varvschef Jon. Du måste även se till att märka upp din båt/trailer med medlemsnummer.

Vänliga hälsningar
Hamnkapten Lennart å styrelsens vägnar

Vintervalet närmar sig! Du kommer väl på träffarna??

Snart är det dags att bestämma sig för om din båt skall…

1. ligga i sjön,

2. ligga på land (varv),

3. ligga på land via egen båttrailer,

4. ingen vinterförvaring hos ÅSS.

Alla båtägare kommer att få ett mail, med en länk, för att svara på frågan i det sk ”Vintervalet”. Frågan kräver ett obligatoriskt svar.

Ni som önskar ligga i sjön (Vinterhamn).

Som ett extra inslag arrangeras två stycken infomöten, 24 respektive 27 augusti kl 18.00 i klubbhuset.

Vad det innebär det att ligga i vinterhamn, för- och nackdelar. Erfarna vinterliggare kommer ge tips & råd inför kommande säsong.

Passa på och kom och få en klar bild över en bra båtförvaringslösning, ekonomiskt, enkelt osv.

Ni som önskar att ligga på land (Varv).

Ett möte om att ligga på land kommer att arrangeras. Datum meddelas senare.

Övrigt.

Som du säkert är medveten om kommer antalet uppläggningsplatser i Årstaviken över tiden att minska, nästa begränsning blir när tennisbanorna på Hellas ersätts av ett permanent hus.

Därmed kommer alltfler att behöva ligga i vinterhamn eller egna lösningar

Kalle Segerström & Stephan Marshall

Vinterhamnsansvariga

Information från styrelsen augusti

Ja tänk vad sommaren går fort. En kanske i mycket svensk sommar med blandning av sol, värme samt regn och blåst. Hoppa ni alla trots detta kunna njuta lite av vår vackra natur och sjöliv samt vilat upp er inför höstens aktiviteter.

Aktiviteterna i hamnen och på öarna har i stort fortlöpt bra dock vill vi nämna några saker.

Att använda servicebryggan i hamnen för mer permanent båtplats för sin båt är inte tillåtit och styrelsen avser att tydligare informera funktionärer och andra om detta.

Eventuella avsteg (i undantagsfall) från detta skall alltid beslutas av styrelsen.

NI kanske sett att vår slip är trasig. Vid en akut båtuppläggning gick rälsen av. Styrelsen har gett hamnansvarig i uppdrag att tillsätta projektgrupp för att se hur och vad som måste åtgärdas snarast.

Vaktrutinen i hamnen fungerar bra dock behöver vi styra upp återkoppling av inrapporterad vaktrapport samt informera berörd funktionär för åtgärd.

Vidare har vi sett att det trots förbud fortfarande står trailers kvar på hamnområdet. Ni medlemmar som känner att någon av dessa tillhör er, vänligen ta bort dessa, eller meddela expeditionen om ni vet vem dom tillhör tack.

Gällande vårt 125 årsjubileum firande var styrelsen tillsammans med projektgruppen tvungna att ställa firandet på holmarna pga. för lite anmälningar. Vi satsar nu på firanden i klubbhuset den 16 september, du kommer väl!

Glöm inte heller kräftskivan på Verkarna 26 augusti

Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren, och nu börjar all planering inför

höstens aktiviteter, torrsättning, vinterhamn arbetsdagar mm.

Vi har även beslutat att ha en ny medlemsträff senare i höst, den 25 november, boka in den i din kalender

En liten påminnelse till sist, som vanligt behövs fler aktiva medlemmar till alla våra sektioner hör av dig till oss Styrelsen@åss.nu eller till valberedningen@åss.nu

Hälsningar

Styrelsen

Då var årets Seglarläger slut!

23 barn, 5 ungdomsledare, 19 (!) jollar/segelbåtar, och en massa hjälpsamma föräldrar bidrog till en superfin vecka på vår fina klubbholme Verkarna!

Segling var det såklart i massor: De fantastiska ledarna (Emil, Nomi, Moa, Ted & Hugo) höll både i seglingsteori på dansbanan, men framförallt praktik ute på sjön där vi hade olika banor för att öva de seglingssätten och tävlingsstarter mm. Vi seglade våra c55:or, laser- och optimistjollar, samt även inlånade tvåkronor. Inne i hamnen fick alla testa att kapsejsa och räta upp en optimist.

Utflykten till Gällnö för att äta glass var extra uppskattad i den härliga värmen vi hade -men när åskan drog in dagen efter fick vi köra lite vattenkrig istället, men det var ju kul det också!

Seglingsveckan avslutades med kappsegling i de olika båtklasserna, och avslutningsvis fick även föräldrarna pröva lyckan i de blöta laserjollarna.

Föräldrarna svettades i köket och fixade utmärkt mat till alla hungriga barn (& vuxna) under veckan, allt från köttbullar till fiskgryta till grillbuffé. Föräldrarna var även med och hjälpte bla till med säkerhet och banläggning och till med plastning av trasig jolle.

Kvällstid var det full aktivitet med flaggleken, Dracula, 5-kamp, fotbollsturnering och såklart avslutningsdiskot.

Enligt enkät till alla deltagare, vill alla som svarade komma tillbaka nästa år, och det ser vi så klart redan fram emot!

 

Vi gör nu uppehåll under sommaren, och kör igång kvällsseglingarna (måndag/tisdag/torsdag) i samband med skolstarten.

/Ungdomssektionen