MÅNADSINFORMATION FRÅN STYRELSEN

Försommaren är här nu så låt oss njuta av värmen och dom långa ljusa dagarna. För många av oss kanske den härligaste tiden på året.

Med våra båtar i sjön gäller det nu att fixa ordning på land och sköta om våra anläggningar och byggnader. Därför ser vi nu fram emot arbetsdagen nu på lördag den 25 maj med er alla glad arbetsvilliga medlemmar. Det kommer att bli intensiva timmar både på Verkarna och Vällinge samt i Årstaviken.

Ungdom är i full gång med sina veckoseglingar och vad vi hört är seglarlägret i juni redan fulltecknat. Härligt med alla dessa glada ungdomar och deras ledare, en stor tillgång för klubben.

Vi har haft två informationsmöten för våra nya medlemmar. Mycket inspirerande med deras positiva inställning till ÅSS och vilja att hjälpa till, så nu gäller det för oss att få dom aktiva i våra verksamhetsområden så snart som möjligt.

Arbetsgruppen i hamnen har nu kommit ingång och med direktrapportering från bl.a. vaktrapporter åtgärdas fel och annat nu mycket snabbare. Som ni sett har slipen tillfälligt reparerats men nu med max vikt 2 ton. Senare under året kommer fullständig reparation att ske.

Gällande vår parkering så ber vi er alla att parkera intill avspärrningar på bägge sidor så nära som möjligt för att ge plats för ytterligare parkering rader mitt på området. Tänk på att inte blockera in- och utfart. Om det är fullt på vår parkering går det även att ställa bilen vid Skrovet. SE till att parkeringstillståndet syns i framrutan.

Sist men inte minst Du har väl inte glömt att anmäla dig till vår medlemsträff den 1 juni kl 15 i klubbhuset Årstaviken ; en blandning av mer information, bryggsnack, social samvaro, mat och dryck… Välkommen

Hälsningar

Styrelsen

Parkering Årstaviken

Idag har avgränsningen av ÅSS parkeringen påbörjats. Det gäller två områden dels där vi har vår parkering dels arrendeområdet vid  Skrovet. Därefter kommer Stockholm Parkering att sätta upp relevanta parkeringsskyltar för hela området.

För oss ÅSS medlemmar med parkeringstillstånd gäller som tidigare att vi kan stå gratis på vårt ordinarie område, dessutom om denna parkering är full kan vi stå gratis på det avgiftsbelagda området med ÅSS parkeringstillstånd synligt.

För övriga besökare och allmänheten kommer området vid Skrovet att vara avgiftsbelagt med övervakning av Stockholm Parkering

Så en summering
Gratis parkering för oss med giltigt (2024) parkeringstillstånd enligt ovan.
Parkering vid vistelse i hamnen eller ute med båten, dvs ingen boendeparkering.
Endast parkering vid utmärkta områden, dvs inte på grönområden.
Se även till att du inte blockerar in- eller utfart från området eller hindrar någon parkerad från att komma ut.

Det är vår förhoppning att vi med detta får bättre ordning i området till gagn för oss alla.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@åss.nu

Hälsningar

Styrelsen ÅSS

Tack för sjösättningen

Tack för sjösättningen!

Då jag hade förmånen att vara med alla sjösättningsdagar kan jag konstatera att
ÅSS är ett föredöme.
Det var en mycket väl genomförd helg utan några större missöden och med så bra stämning trots att vädrets makter inte var med oss alla dagar.
Tack till styrgruppen, lyft ledare, administratörer, linförare, bogserare samt övriga funktionärer som gjorde att arbetet gick så smidigt, säkert och snabbt.
Tack till alla ni medlemmar som både kunde komma tidigare (då vi var före tidschemat) samt för att ni stöttade funktionärerna och städade upp efteråt; detta är ÅSS klubbkänsla!
Att vårt klubbmästeri fixade frukost, lunch och kaffe mm samt att expeditionen hade öppet gjorde att hela arrangemanget blev komplett stort tack till alla er.

Nu får vi hoppas att det blir en fin båtsommar, men innan dess
glöm inte Arbetsdagen den 25 maj samt Medlemsmötet den 1 juni.

Hälsningar
Åke Anesten
Ordförande ÅSS

Månadsinformation från styrelsen

Våren sägs var här, även om vi nog alla märker hur det skiftar mellan dagar av lite vårvärme och andra med kalla vindar och kyla. Detta till trots har aktiviteterna nu tagit fart både i hamnområdet samt i klubbhuset med olika möten.

Styrelsen har nu konstituerat sig och websidan kommer att uppdateras med detta inom kort.

Vi kommer nu att se till att varje verksamhetsområde har den stöttning som behövs .

Planeringen med sjösättningen i slutet av april är nu i full gång och det känns s underbart med det proffsiga sjösättningsteamet som ser till att det blir en lyckad båt helg.

Ni alla som skall sjösätta se till att båten är redo och att ni själva både vet vad och hur ni bidrar till en bra sjösättning.’

Expeditionen är nu öppen på onsdagar och arbetar med högtryck bl.a.  med placering av båtar i sommarhamnen samt att iordningställa båtregisteringsbevis och p-tillstånd.

För dom många nya medlemmar vi fått 2023/24 kommer informationsmöten hållas fram till sommaren.

I samband med kommande bilparkering i Årstaviken kan vi nämna att det kommer att bli tydligare inhägnade parkeringar på hela hamnplan. Stockholm Parkering kommer att bättre övervaka området men för oss som medlemmar gäller som tidigare gratis parkering om man har p-tillstånd från ÅSS.  Vi återkommer med mer info senare.

Du har väl bokat in Arbetsdagen den 25 maj som gäller både våra klubbholmar samt hamnområdet. Detta är ju en viktig del av vårt medlemskap (arbetsplikt), samt att vi kan underhålla våra fina anläggningar och även stärka klubbkänslan. Välkomna och du kallelse kommer.

April hälsningar

Styrelsen

SEGLARLÄGER PÅ VERKARNA 2024 23-29 JUNI (Fullbokat)

Lägret fullbokat! För att ställa dig på kö vänligen maila: ungdom@åss.nu

Vi kör såklart det klassiska seglarlägret på Verkarna även i år! Och siktar på att det ska bli minst lika bra som förra året!

Lägret går av stapeln veckan efter midsommar och är öppet för alla seglingssugna barn (mellan 7-17 år) i klubben.

Vi samlas söndag eftermiddag (23:e juni) för lite förberedelser och sedan kör lägret igång måndag morgon och håller på till lördag förmiddag (29:e juni), där det kommer vara full fart med segling, bad o lek!

Alla måltider intas gemensamt, dock inte söndagens måltider. Vi ser gärna att deltagande vuxna också är med på måltiderna, men det är inget krav.

Seglarlägret följer Svenska Seglarförbundets riktlinjer för lägerverksamhet och målet är att deltagarna, efter att ha deltagit på lägret:

  • Förstår segling och utrustning
  • Kan kryssa, länsa, slöra och kapsejsa
  • Kan grunderna till livräddning och första hjälpen
  • Förstår grunderna i kappsegling
  • Haft en kul lägervecka!

Det kommer dessutom såklart att ordnas olika aktiviteter på kvällarna, avslutningsmiddag med prisutdelning, långsegling och kappseglingar mm.

Krav för deltagande:

  • Ålder: 7 – 17 år
  • Kunna simma 200 meter, och gärna ha vattenvana
  • Minst en vuxen per barn behöver delta på lägret och därmed hjälpa till med diverse (matlagning, reparationer, bryggservice, följebåt), dock bör det inte bli heltidsarbete och därmed bör det bli lite ledig tid över.
  • Boende: några sängplatser finns till förfogande men de allra flesta behöver bo i egen båt/tält.
  • Krav på medlemskap i klubben, barnmedlemskap kostar 250kr/barn

Kostnad för läger: 3.000 kronor/barn.  Kostnaden täcker primärt mat och ersättning till instruktörerna och bensin mm. Vi ser gärna att deltagande föräldrar deltar i måltiderna och de betalar då bara för maten (1.250kr).

Det går inte att välja bara vissa dagar/vissa måltider, allt eller inget.

För anmälan, följ denna länk (och besvara alla frågor): https://forms.gle/Yqc7HAc5inEnTRW26

Notera att anmälan är bindande. (en anmälan/svar per anmält barn) – bekräftelse på plats och krav på inbetalning kommer i (slutet av) maj.

Hälsningar

Lägerkommittén / ÅSS Ungdom

När? Söndag em 23:e juni – lördag fm 29:e juni

Var? Klubbholmen Verkarna (transport med egen båt, om man inte har tillgång till egen båt och bor i tält eller annat boende kan man även bli hämtad vid Boda brygga)

Hur? Glada o blöta!

Sjösättningslistor 26-28 april

Här i länken för information och  tider för sjösättningen 26-28 april

ÅSS SJÖSÄTTNING

Viktig information angående rensning av täckgården

Den 20/4 kommer den årliga rensningen av täckgården att genomföras. Vi vill därför be er att mycket TYDLIGT märka ert material i täckgården med medlemsnummer, märkningen skall vara gjord senast den 19/4. Arbetet kommer att pågå från kl 08:00-12:00 lördagen den 20/4. Under den här tiden vill vi be er att avstå från att flytta nytt material till täckgården.
Allt material som är omärkt kommer obönhörligt att kastas!

Med vänliga hälsningar,
Styrgruppen för sjö- och torrsättning

Se upp!

Hej alla vårrustare,

Tyvärr verkar det nu vara en stöldvåg bland båtklubbar.
Det är viktigt att vi alla är vaksamma och dessutom inte lämnar stöldbegärliga saker framme eller lätt åtkomligt för obehöriga.
Om ni ser eller märker något misstänkt ring polisen.
Styrelsen kommer även att överväga ev. ökad kontroll av vaktbolaget.

/Styrelsen

Information från styrelsen

Vi har just haft årsmötet med god uppslutning och godkännande av styrelsens planer för 2024. Tack för det. Närmast gäller nu för oss att konstituera oss samt planera för vårens alla aktiviteter.
Vintern blev lite tuffare med både kyla, snö och is men det har för mesta trotts allt fungerat för oss i ÅSS även om några få missöden inträffat som fordrat funktionärer och styrelsens attention. Viktigt att vi alla kommer ihåg att ta ansvar både för egen båt samt också för föreningens tillgångar.
Arbetet med planering för sjösättningen är i full gång med flera mycket taggade funktionärer. Kommer att bli bra med det underlag som projektgruppen skapade vid förra årets torrsättning.
Utvärdering av vinter- hamn/varv kommer att göras med som följd eventuella förbättringar till nästa säsong.
Vi längtar nog alla att få vi kasta loss och njuta av båtliv och härliga stunder vid våra fina holmar. Först gäller dock att vår rusta båtar och våra fina anläggningar . Datum att notera för detta är avslut av vinterhamn den 13 april, helgen 26-28 april med sjösättning samt arbetsdag den 25 maj.

Välkomna till vårens alla aktiviteter i ÅSS
Styrelsen

Träff om de internationella sjövägsreglern

Jag planerar att torsdagen den 4 april ordna en träff om de internationella sjövägsreglerna. D.v.s. de regler vi alla ska hålla oss till när vi är ute med båten för att minska risken och undvika olyckor till sjöss. Det handlar alltså bl.a. om väjningsreglerna. Reglerna kan tyckas vara väldigt detaljerade, men blir samtidigt hyfsat logiska när vi väl gått igenom dom. Själv tycker jag att väjningsreglerna är mest angelägna att ha kännedom om när vi far omkring i vår skärgård.

Mer information hittar ni om ni klickar på ”Utbildning” på hemsidans startsida

Anmälan och frågor görs till studieombudet@åss.nu

Jan Lille