Parkering Årstaviken

Idag har avgränsningen av ÅSS parkeringen påbörjats. Det gäller två områden dels där vi har vår parkering dels arrendeområdet vid  Skrovet. Därefter kommer Stockholm Parkering att sätta upp relevanta parkeringsskyltar för hela området.

För oss ÅSS medlemmar med parkeringstillstånd gäller som tidigare att vi kan stå gratis på vårt ordinarie område, dessutom om denna parkering är full kan vi stå gratis på det avgiftsbelagda området med ÅSS parkeringstillstånd synligt.

För övriga besökare och allmänheten kommer området vid Skrovet att vara avgiftsbelagt med övervakning av Stockholm Parkering

Så en summering
Gratis parkering för oss med giltigt (2024) parkeringstillstånd enligt ovan.
Parkering vid vistelse i hamnen eller ute med båten, dvs ingen boendeparkering.
Endast parkering vid utmärkta områden, dvs inte på grönområden.
Se även till att du inte blockerar in- eller utfart från området eller hindrar någon parkerad från att komma ut.

Det är vår förhoppning att vi med detta får bättre ordning i området till gagn för oss alla.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@åss.nu

Hälsningar

Styrelsen ÅSS