Hantering av EL på varvsplan Årstaviken 2022-2023

 Med anledning av dom kraftig ökade elkostnaderna samt klubbens strävan att hålla nere elkonsumtionen där det går, vill vi påminna om:

 

Följande gäller för EL på varvsplan Årstaviken från 15 oktober 2022

Dessa instruktioner är framtagna både av EL besparings- men också av säkerhetsskäl

 

  • EL får bara användas när du arbetar i båte Dra ur din kontakt (märkt med medlemsnr) ur ”stolpen” när du lämnar båten
  • Laddning av batterier får bara ske när du är närvarande (laddning max 6 timmar) ej över natten. Det är bara tillåtet att ladda båtens batterier – inte bilar/mopeder/cyklar mm
  • Inga EL kontakter (sladdar) får vara inkopplade efter kl 21.00
  • Din kontakt av IP44 klass måste vara märkt med ditt medlemsnummer.
  • Inga värmare får vara påslagen i båtarna

Tack för din hjälp med detta

Styrelsen ÅSS

Torrsättningslistor hösten

Uppdaterat 2022-09-28

Månadsnytt från styrelse

Efter en lyckad medlemsträff den 10 september, med cirka 70 tal medlemma, är nu höstens arbete i full gång. Hamn ansvariga arbetar med att detaljplanera torrsättningen i oktober och för er i vinterhamn kommer snart mer information mm.
Vi har också en arbetsdag planerad den 15 oktober, där ni alla är hjärtligt välkomna och då ni kan göra er obligatoriska arbetsplikt. Mer information kommer

Vid medlemsträffen pratade vi en del om dom ökade elkostnaderna och vad vi som klubb och medlemmar kunde göra. Vi konstaterade att vi har ett hyfsat bra avtal gällande elhandel för både holmarna och Årstaviken.
Vårt största bidrag är att hålla nere förbrukningen så mycket som det går, och samtidigt se till att alla säkerhetsvillkor är uppfyllda.
Styrelsen, tillsammans med verksamhetsansvariga, kommer separat ut med tydliga instruktioner till en början för vintervarv Årstaviken.
Vi konstaterar också att Verkarna och Vällinge redan gjort sina elanalyser. Holmarna stänger ju dessutom snart för säsongen. De ansvariga där fortsätter dock att utvärdera eventuella åtgärder inför nästa båtsäsong. För klubbhuset och övriga delar arbetar styrelsen vidare med att tackla dom ökade elkostnaderna.

Med förhoppning om trevlig avslutning av båtsäsongen samt väl mött vid höstens aktiviteter
Styrelsen

Förarintygskurs 24-35 september i klubbhuset

Förarintyg

Avsett helgen den 24-25 september för att ta förarintyg i klubbhuset.

 

ÅSS medlemmar betalar 1.500 kr. Bokpaket mm får ni för 550 kr. Dessutom får deltagare från ÅSS en gratis onlinekurs i VHF/SRC.

 

Mer information finns på Sjölotsens hemsida sjolotsen .se eller ring 070-7509643

Anmälan görs via mail till magnus@sjolotsen.se

Senare i höst kommer ytterligare en förarintygskurs (29-30 okt) samt en kustskeppare (5-6 nov)

 

Hälsar studieombudet

Under hösten fortsätter vi med HLR utbildningarna i klubbhuset

Fler HLR kurser

Sedan ett par år tillbaka har vi hjärtstartare utplacerade ute på båda öarna och nere vid klubbhuset. En hjärtstartare som inte används räddar inga liv, och för att höja säkerheten ytterligare erbjuder nu ÅSS sina medlemmar att gå en grundkurs i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

ÅSS erbjuder tre olika tillfällen under hösten. Utbildningen sker i klubbhuset.

Efter utförd utbildning erhålls kursintyg. Kursinnehållet följer Svenska rådet för Hjärt-Lungräddnings riktlinjer och sker av certifierad instruktör.

Det finns 10 plaster till varje tillfällen och det är först till kvarn som gäller. Kursen är kostnadsfri under detta år eftersom vi vill värna om våra medlemmar väl och ve, så passa på att medverka i vår gemenskap. Några funktionärer gick kursen redan i våras, men ju fler vi är som kan HLR så mer beredskap och kunskap skaffar vi oss inom ÅSS. Om du uteblir efter anmälan eller lämnar senare återbud än 24 timmar innan kursstart faktureras du för kursplatsens kostnad.

Mycket välkommen hälsar Studieombudet Jan Lille

Anmälan via nedanstående länk för respektive datum

Tillfälle 1

20221025

https://utbildningsportal.hlr.nu/index.php?option=com_jkurs&view=courses&course_id=35208&Itemid=713

Tillfälle 2

20221113

https://utbildningsportal.hlr.nu/index.php?option=com_jkurs&view=courses&course_id=35211&Itemid=713

Tillfälle 3

20221115

https://utbildningsportal.hlr.nu/index.php?option=com_jkurs&view=courses&course_id=35212&Itemid=713

Match ÅSS Race

Nu på lördag den 10 september kommer vi att segla matchrace med C55:orna. En kort enkel kryss länsbana strax utanför hamnen. Racen kommer att genomföras mellan kl 11-14 och därefter är det medlemsträff (se separat inbjudan) med information från styrelsen och därefter happenings med klubbmästeriet.

Rorsmansmöte kl 11

Anmäl ditt matchrace team till ungdom@åss.nu (antal seglare i teamet bestämmer man själv men 2-4 pers är lämpligt)

Har du inget team men vill vara med. Anmäl dig så fixar vi ett team.

Vi syns på sjön ÅSS Ungdom

DU HAR VÄL INTE GLÖMT !!

Du har väl inte glömt vår Medlemsträff
den 10 september kl 14 i klubbhuset
information, mat dryck och klubbmästeriets överraskning
 
Anmälan:  assmedlem@gmail.com
 
Välkommna

Kurser under hösten

Förutom Dagges, båt/motorvårdsinformation i september

Kommer

Två Förarintygskurser hållas, september respektive oktober Vidare kommer också en Kustkepparkurs i November se hemsidan under kalender

och

 

tre HLR kurser för alla våra medlemmar

 

Passa på!

 

Under hösten fortsätter vi med HLR utbildningarna i klubbhuset

Läggs ut tillfällen på hemsidan med datum, tider, anmälningar och vad det kostar