Under hösten fortsätter vi med HLR utbildningarna i klubbhuset

Läggs ut tillfällen på hemsidan med datum, tider, anmälningar och vad det kostar