Sjukvårdskurser 9 respektive 22 mars

Sjukvårdskurs i klubbhuset

Nu har du möjlighet att lära dig en hel del om sjukvård som kan vara av nytta för oss som åker båt. Vi beröra områden som bedöms som viktiga för de som läser till förarintyg och skepparexamen.

Två tillfällen är inplanerade och inlagda i kalendern. Det första den 9 mars och det andra är den 22 mars. Vi träffas kl. 18.30 och håller på till ca 20.30. Den som håller i träffen är ÅSS-medlemmen Johan Torgersruud som arbetar som ambulanssjuksköterska. Alltså väl lämpad för att prata om det som borde intressera oss.

Maxantalet per tillfälle 25 personer.

Kaffe med något lite till kommer att finnas för 20 kr.

Anmälan görs till janlille47@gmail.com Glöm inte att tala om vid vilket tillfälle du tänker delta.

Välkomna

Jan Lille

Studieombud

Senaste nytt från Styrelsen 2023

Styrelsens första medlemshälsning 2023

 

Ett nytt år har börjat och vi hoppas alla känner hur mörkret sakta ersätts av solljus och att vårens alla spännande klubbaktiviteter kommer allt närmare- härligt!

 

Vi i styrelsen jobbar med årsbokslutet men har redan konstaterat att 2022 ekonomiskt inte blev som vi tänkt oss.  Fördubblade elkostnader och räntechock har kraftigt påverkar vårt rörelseresultat. Vi har under den senaste tiden intensivt arbetat med att minska våra kostnader internt samt bearbeta banken och andra leverantörer och kommer att fortsätta detta men oaktat detta måste vi öka vissa avgifter för 2023

Denna åtgärd är inte bara för att kunna möta våra ökade kostnader enlig ovan, utan också stegvis öka intäkterna för att klara behov av underhåll och reparationer på alla våra anläggningar. Dessa investeringar behövs redan nu och ävenså dom kommande åren.

 

En påminnelse: Vi alla har en gemensam klubbuppgift, och det är att fortsätta göra så mycket som vi kan internt samt att vi alla skall vara med i klubbens skötsel och planerade arbetsaktiviteter.  Om vi lyckas med detta så kan vi troligen hålla avgiftsökningar på måttliga nivåer. Mer detaljerad information kommer senare, men än en gång välkomna till årsmötet den 14 mars

Styrelsen

Årstavikens Segelsällskap är nu en SSF certifierad seglarskola

Årstavikens Segelsällskap är nu en SSF certifierad seglarskola
Vi bedriver vår seglarskoleverksamhet enligt fastställda normer för Svenska Seglarförbundet vilket bla innebär
Att Seglarskolan har instruktörer och tränare som är utbildade genom Svenska Seglarförbundets ledarutbildningar.
Att Seglarskoleansvarig är utbildad och godkänd genom Svenska Seglarförbundets ledarutbildningar eller innehar motsvarande pedagogisk och administrativ kompetens.
Att Seglarskolans kursplaner motsvarar ”Kursplaner för Svenska Seglarförbundets Seglarskola”
Att Seglarskolan erbjuder sina elever utbildningsgaranti som innebär kompensation om möjligheten att nå utbildningsmålen påverkas markant negativt på grund av väderförutsättningar.
Årstavikens Segelsällskaps Ungdomsverksamhet följer de riktlinjer för utformning av idrott som anges i ”Idrotten Vill” som tar avstamp i idrottens värdegrund.
En certifierad SSF Seglarskola har krav på en lägsta instruktörstäthet motsvarande 1 instruktör per 5 barn.