Årstavikens Segelsällskap är nu en SSF certifierad seglarskola

Årstavikens Segelsällskap är nu en SSF certifierad seglarskola
Vi bedriver vår seglarskoleverksamhet enligt fastställda normer för Svenska Seglarförbundet vilket bla innebär
Att Seglarskolan har instruktörer och tränare som är utbildade genom Svenska Seglarförbundets ledarutbildningar.
Att Seglarskoleansvarig är utbildad och godkänd genom Svenska Seglarförbundets ledarutbildningar eller innehar motsvarande pedagogisk och administrativ kompetens.
Att Seglarskolans kursplaner motsvarar ”Kursplaner för Svenska Seglarförbundets Seglarskola”
Att Seglarskolan erbjuder sina elever utbildningsgaranti som innebär kompensation om möjligheten att nå utbildningsmålen påverkas markant negativt på grund av väderförutsättningar.
Årstavikens Segelsällskaps Ungdomsverksamhet följer de riktlinjer för utformning av idrott som anges i ”Idrotten Vill” som tar avstamp i idrottens värdegrund.
En certifierad SSF Seglarskola har krav på en lägsta instruktörstäthet motsvarande 1 instruktör per 5 barn.