Full kontroll av elförbrukningen i VinterHamn

Att elförbrukningen matchar avgifterna har vi alltid haft kontroll på i VinterHamn.
Men nu har vi fått ett fantastiskt tillskott för styrningen av virvlarna som ger ÅSS en isfri VinterHamn varje år.
”Magic Box” som vi kallar den är utvecklad av Stefan Jansson. Stor del av Stefan:s fritid under senaste året har gått åt att utveckla detta elskåp med styrregleringsfunktioner.
Vi kan nu reglera och övervaka virvlarna på distans genom en app.
Vi kan t.ex. välja om virvlarna skall köras på 15, 25, 50 eller 100 procent. Detta sparar såklart elförbrukning och därmed pengar vilket är super i dessa.
Stort tack till Stefan för ett enastående driv att hjälpa klubben med denna för ändamålet unika box.
Vinterhamn har också utökat ”bubbel” systemet från ett till fem aggregat. Vilket innebär att vi täcker ca 150 bryggmeter med tryckluftslangar närmast bryggan. Tryckluften är ett bra komplement på grund av mindre effektuttag och att vi kan minska antalet virvlar i drift.
Vi kan tyvärr inte helt ersätta virvlarnas ”tryck” när det är kraftig isbildning och drivis i hamnbassängerna.
Vad gäller båtägarnas effektuttag i VinterHamn så betalar respektive medlem elavgift med olika tariffer för den förbrukning som varje båtägare förbrukar.
Förbrukningen kontrolleras regelbundet av funkttionärerna och en balans och debiteringsrapport lämnas varje år till kassören när VinterHamn avvecklas på våren.
Micke Heurlin
Veteran i VinterHamn