Nytt år nya möjligheter ! Vi kör förarintygskurs så häng på

FÖRARINTYGSKURS 6-7 MARS I KLUBBHUSET, MAX 7 DELTAGARE

Anmälan till hasse via hasseloewy@gmail.com alt mobil 070-5425680

pris 1.300 kr, tillkommer material max 600kr (kan delas på 2 familjemedlemmar), tillkommer provavgifter till transportstyrelsen

https://xn--ss-xia.nu/wp-content/uploads/2021/01/fullbokat.jpg

Årsmöte den 10 februari, digitalt

Nu är det dax för det Årsmöte i Årstavikens Segelsällskap. Bokslut, budget, motioner och fyllnadsval på agendan.

 

Endast båtägare med rösträtt är inbjudna och har fått de 18 dokumenten som beskriver verksamheten nu och framåt-

 

 

Valberedningen söker besättning.

BESÄTTNING TILL SKUTAN ÅSS SÖKES

Nytt år och nya möjligheter för oss medlemmar i vår fina båtklubb ÅSS och som vi alla vet hålls den ihop av det arbete som utförs av våra förtroendevalda – styrelse och funktionärer. Vi siktar på att alla ska med och bidra för att kunna hålla vår skuta i utmärkt skick.

Vi söker nu en ny ORDFÖRANDE och vi söker dig som vill och är beredd att

  • Leda klubbens arbete tillsammans med övriga styrelseledamöter. De olika ansvarsområdena är fördelade mellan alla styrelseledamöter och de lite tyngre områdena ekonomi/administration/hamn fungerar idag väldigt bra. Vi utvecklar nu också information och digitala lösningar.
  • Vara med och skapa ännu mer klubb-anda genom att främja kontakter mellan medlemmar och styrelsen. Se framåt, följa med samhällsutvecklingen och ha båtliv som sin hjärtefråga
  • Se till att fattade beslut verkställs
  • Svara för kontakter med myndigheter och andra organisationer i samråd med övriga styrelseledamöter
  • Känna till föreningens stadgar och besluts forum och arbeta för att dessa är alla medlemmars kompass
  • Representera klubben internt och externt

Du behöver inte vara expert på något område – alla hjälps åt och stöttar varandra.

Vi behöver dessutom:

  • En ny STYRELSELEDAMOT som kan gå lite parallet och på halvfart under våren/sommaren för att kliva in med full fart från höstmötet -21 (adjungerad styrelseledamot)
  • En FUNKTIONÄR (ingår ej i styrelsen) som håller i våra fastighets och försäkringsfrågor(med hjälp av ansvarig styrelseledamot). Vi har fastigheter både i Årstaviken och på våra fina klubbholmar Verkarna och Vällinge som försäkras.
  • En FUNKTIONÄR (ingår ej i styrelsen)som är vårt studieombud och främjar/ökar intresset för båtlivet genom utbildningar och information. Exempel på ämnen kan vara säkerhet, sjömanskap och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och i naturen. Ett viktigt och bra sätt att bygga klubbandan i ÅSS.  Studieombudet ingår i klubbens informations kommitté.

Är du intresserad eller vill lämna förslag på medlem du tror kan vara intresserad,  hör av dig till oss i Valberedningen snarast och allra senast den 19 januari.

Valberedningen@åss.nu

Kicki 073 0671768

José 070 9378777

Strömmen är tillbaka på Hamnplan

Idag har vi lagat kabeln och strömmen är tillbaka på hamnplan, slipen, mastskjul etc..