Strömmen är tillbaka på Hamnplan

Idag har vi lagat kabeln och strömmen är tillbaka på hamnplan, slipen, mastskjul etc..