Årets första klubbfika

Årets första Klubbfika samlade 9 medlemmar och en hund trots hällregn och kraftig blåst. Men alla viktiga saker avhandlades, långsegling med Stefan & Sofia, diverse landkänningar (grundstötning) i engelska kanalen, segling i Grekland,  inbrottet i klubbhuset, båtägarnas miljöpåverkan och ÅSS förhållande till IRAN och Nordkorea. Nu är vi på banan, om 14 dagar är det dax igen.

Kom vet ja, ÅSS bjuder på kaffe, prat och roliga historier. den 28 januari Kl 10-12 är det och det gäller inte bara pensionärer

Mycket välkommen hälsar Björne & Hasse

Motioner till Årsmötet 5 mars 2020 skall vara inne senaste 31 januari

Motioner inför Årsmötet den 5 mars 2020 skall vara styrelsen tillhanda senast den den 31 januari.

Motionerna mailas till motioner@åss.nu 

eller postas till:

ÅSS

Hammarby Slussväg 19

118 60 Stockholm

Hälsningar

ÅSS Styrelse