Hantering av EL på varvsplan Årstaviken 2022-2023

 Med anledning av dom kraftig ökade elkostnaderna samt klubbens strävan att hålla nere elkonsumtionen där det går, vill vi påminna om:

 

Följande gäller för EL på varvsplan Årstaviken från 15 oktober 2022

Dessa instruktioner är framtagna både av EL besparings- men också av säkerhetsskäl

 

  • EL får bara användas när du arbetar i båte Dra ur din kontakt (märkt med medlemsnr) ur ”stolpen” när du lämnar båten
  • Laddning av batterier får bara ske när du är närvarande (laddning max 6 timmar) ej över natten. Det är bara tillåtet att ladda båtens batterier – inte bilar/mopeder/cyklar mm
  • Inga EL kontakter (sladdar) får vara inkopplade efter kl 21.00
  • Din kontakt av IP44 klass måste vara märkt med ditt medlemsnummer.
  • Inga värmare får vara påslagen i båtarna

Tack för din hjälp med detta

Styrelsen ÅSS