Gällande Klubbhuset Årstaviken

På förekommen anledning vill vi påminna alla om att privata fester i klubbhuset inte är tillåtna. Mer info om vårt fina klubbhus finns på webber under rubriken ”Klubbhuset

Styrelsen ÅSS