Månadsinformation från styrelsen

Våren sägs var här, även om vi nog alla märker hur det skiftar mellan dagar av lite vårvärme och andra med kalla vindar och kyla. Detta till trots har aktiviteterna nu tagit fart både i hamnområdet samt i klubbhuset med olika möten.

Styrelsen har nu konstituerat sig och websidan kommer att uppdateras med detta inom kort.

Vi kommer nu att se till att varje verksamhetsområde har den stöttning som behövs .

Planeringen med sjösättningen i slutet av april är nu i full gång och det känns s underbart med det proffsiga sjösättningsteamet som ser till att det blir en lyckad båt helg.

Ni alla som skall sjösätta se till att båten är redo och att ni själva både vet vad och hur ni bidrar till en bra sjösättning.’

Expeditionen är nu öppen på onsdagar och arbetar med högtryck bl.a.  med placering av båtar i sommarhamnen samt att iordningställa båtregisteringsbevis och p-tillstånd.

För dom många nya medlemmar vi fått 2023/24 kommer informationsmöten hållas fram till sommaren.

I samband med kommande bilparkering i Årstaviken kan vi nämna att det kommer att bli tydligare inhägnade parkeringar på hela hamnplan. Stockholm Parkering kommer att bättre övervaka området men för oss som medlemmar gäller som tidigare gratis parkering om man har p-tillstånd från ÅSS.  Vi återkommer med mer info senare.

Du har väl bokat in Arbetsdagen den 25 maj som gäller både våra klubbholmar samt hamnområdet. Detta är ju en viktig del av vårt medlemskap (arbetsplikt), samt att vi kan underhålla våra fina anläggningar och även stärka klubbkänslan. Välkomna och du kallelse kommer.

April hälsningar

Styrelsen