Skyltning Parkering Årstaviken

Denna vecka sätter Stockholm Parkering upp skyltar i området. Det kommer kanske vara lite stökigt i början. Som vi sagt tidigare, med vårt parkeringstillstånd får ÅSS medlemmar stå dels vid vårt område samt i området vid Skrovet.

Vår tanke är att vi fyller platserna mot planket  och sen ställer bilar i mitten. Vi ser till så att vi inte parkerar in någon annans bil.

/Styrelsen ÅSS