Höstmöte i ÅSS 30 November, välkommen

Kallelse till Höstmöte i Årstavikens Segelsällskap!

Tid: Tisdagen den 30 nov 2021
Plats: Fysiskt möte, Tellus Fritidscentum, Lignagatan 8, Hornstull
OSA: Anmälan senast 19/11, till assmedlem@gmail.com
Val av ledamöter: Valberedningen meddelar kandidater senast 2 veckor innan mötet

Övrig info:
Kl 17.30 Lokalen öppnas för registrering och smörgåstårta
Kl 18.00 Stefan Jansson och Sofie Handberg berättar och visar bilder från sin seglats ÅSS-Karibien ToR 2019. Därefter Höstmöte inkl bryggsnack & infostund
Kl 21.00 Möte avslutas

Dagordning
⦁ Fastställande av röstlängd för mötet
⦁ Fråga om mötet är behörigen utlyst
⦁ Fastställande av dagordning
⦁ Val av ordförande och sekreterare för mötet
⦁ Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
⦁ Propositioner och motioner
⦁ Val av:
⦁ Ledamöter och suppleanter i styrelsen
⦁ Revisorer och revisorssuppleant
⦁ Val av verkställande kommittéer och dess ledande funktionärer
⦁ Övriga val
⦁ Valberedning
De valda tillträder efter årsmötet
⦁ Övriga frågor
⦁ Höstmötet avslutas

Välkommen hälsar styrelsen!