Hur går det med pontonprojektet?

 

Nu befinner sig projektet i en fas då mycket av det praktiska är klart. All EL och vatten är nu installerat, testat och godkänt. Ca 975 meter EL-kablage, 460 meter vattenslang, 19 EL/vattenstolpar, 8 belysningsstolpar och 81 Y-bommar, 15 nya pontoner, 2 vågdämpare och 3 sprängmattor monterade.

Fantastiskt bra jobb tillsammans med 53 medlemmar under 3 arbetsdagar samt en hel del kvällar, dagar etc. Ekonomin håller ”nästan”, med 10% överdrag (30.000kr)  jämfört med budget.

Det som nu återstår är anpassningar, justeringar, registrering av bryggplatser i BASK, information till berörda båtägare, samt överlämning till ÅSS hamn.

De nya pontonerna är som vi sagt tidigare av en annan konstruktion, med vågdämpande egenskaper. En sak som komplicerat bryggplatser är att i skarvarna mellan dessa pontoner kan ingen Y-bom placeras. Blir såklart påverkan på bryggplatser, såväl storlek som placering.

Du som båtägare kommer få ett personligt mail var du kommer få din bryggplats. Vi återkommer lite längre fram innan sjösättning med mer detaljerad information.