Lyckad arbetsdag inför pontonbytet, nu inleds nästa etapp

Lördagen bjöd på sol, kamratskap och idogt arbete med mycket lyckat resultat. Bryggorna 5, 6, 7 och 800 är nu rensade på gammal el-ledning, vattenförsörjning och belysning.

Nästa etapp innehåller demontering av Y-bommar (entreprenad) som sker direkt efter kommande helgs torrsättning, nya pontoner anländer och montering påbörjas den 5 oktober. Parallellt sker ombyggnad av befintliga El-stolpar till ledbelysning och vattenutkast.

Nästa arbetsdag blir den 17 oktober för återmontering av Elstolpar samt dragning av elkabel till 700 bryggan. Vi behöver här 12 medlemmar för detta arbete, anmälan via kallelse@åss.nu eller ring till Hasse på 0705425680

Sedan sker utbytet pontonvis i 4 etapper på 500 bryggan. Planerat slutdatum är 30 November.

Väl mött