Båtbottensanering på ÅSS

Stockholm Miljöförvaltning har i samband med diskussioner om nytt arrendeavtal ställt krav på att alla medlemmar med båtar i Årstavikens Segelsällskaps anläggning skall skriva på bifogad förbindelse rörande båtbottensanering. Observera att det gäller alla båtägare som återfinns vid ÅSS anläggningar, land såväl som i sjön, dvs även om båtbotten är ren eller sanerad. Vänligen läs igenom bifogat dokument och skriv på detta senast till årets sjösättning och lämna till expeditionen.
Ev frågor ställs till;
Rolf Andersson, roffe.e.andersson@gmail.com, mobilnr; 0705849222.

Som du säkert vet ställer myndigheterna stora krav på vår verksamhet. Vi har trots allt kommit väldigt långt med ca 130 båtar som är rena från giftfärg. Fantastiskt bra. 20180416 genomfördes ytterligare en mätning av resterande båtar på land, resultatet bör komma inom en 3 veckors period.
En upphandling av blästring pågår och vi tror att detta kan bli aktuellt i höst igen. Vi har också ansökt om ytterligare bidrag via Länsstyrelsen. Fundera på vilken metod som passar dig bäst, blästring, slipning eller färgborttagning, Allt med målsättning att ha giftfri båtbottnar

Förbindelse båtbottensanering inför 2020