Årsmötesprotokoll

Hej,

Nu är protokollet från Årsmötet publicerat här på hemsidan, https://åss.nu/foreningsmoten/

//Styrelsen