ÅSS ordförande avgår

Martin Miljeteig har avgått som ÅSS ordförande 26 november pga av hög arbetsbelastning och tidsbrist

Martins ord; ”Det var inte lätt beslut, men det är fattat och utan affekt och är genomtänkt. Jag kommer heller inte att hålla på fram tills årsmötet, då samma situation uppstår igen. Sen vet jag att styrelsen är ytterst kompetent att hantera detta fram tills årsmötet. Det är svårt att hantera tidsbrist och samt svårt att förena arbetet med ordförande uppdraget. Lycka till !!”

Övriga styrelsen tar vid och Vordförande Hans Loewy. Styrelsen tar gemensamt hand om de utestående frågorna.

Synpunkter eller frågor är alla välkomna med till Info@åss.nu så svarar vi efter bästa förmåga. Närmast ligger nu budgetarbetet och sedan står julen inför dörren.

Protokoll kommer from nu läggas upp i BAS K under rubriken ”Dokument”.