Policy ÅSS Klubbhus

Sommaren är äntligen här och klubbhuset blomstrar redan med båtsugna medlemar !

Vi är många som samsas  i och runt huset  så visa hänsyn och ha trevligt. Styrelsen har i år satt ihop några ordnings regler för klubbhuset.

Några punkter som vi ser är särskilt viktiga med förra årets erfarenheter och med covid-19 är följande

Uteplatserna är till för alla och man kan ej ta fler bord i förfogande. 

Max 1 bord/sällskap eller max 6 pers/medlem. Tänk på att hålla avstånd.

Med respekt för hundrädda och allergiker skall hundar ska vara kopplade. Behöver du gå in i huset så lämnar du såklart hunden ute på anvisad plats vid grillarna.

 

Du kan läsa mer på hemsidan under klubbhuset

klicka på Länk

 

Inbjudan till Årsmötet för båtklubben den torsdagen den 5 mars i nya klubbhuset

Välkommen till årets Årsmöte i klubbhuset den torsdagen den 5 mars

Kaffe serveras från kl 18.30, mötet börjar kl 19.00

Majoriteten av handlingarna finns nu tillgängliga via den här länken, material till årsmötet

Resterande material kommer att publiceras så fort som möjligt.

Kallelse och förslag till dagordning finns via länken ovan.

Kameraövervakning på ÅSS

Övervakning sker i brottsförebyggande syfte

Årstavikens Segelsällskap har under de senaste åren sett en ökad frekvens av inbrott och skadegörelse i nya klubbhuset och i medlemmarnas båtar. För att förebygga och utredda brott och stölder har styrelsen beslutat att kameraövervaka vårt inhängande område under både sommar och vintertid.

Båtklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka klubbhuset, bryggudden och bryggorna då vi anser att behovet av att förebygga skadegörelse och inbrott väger tyngre än det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning till ingångsgrind och i klubbhuset.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

 • Bildmaterialet lagras i maximalt 7 dagar. Spelas därefter över med automatik.
 • Bildmaterialet är endast tillgängligt för av styrelsen utsedda representanter i klubben enligt nedan
 • Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och/eller skadegörelse och kunna lämnas vidare till polisen vid ev brottsutredning.
 • Bildmaterialet ska inte användas i något annat syfte. Realtidsövervakning sker ej.

Har du frågor eller synpunkter kring båtklubbens kameraövervakning kan du kontakta klubben via mailadress vakten@åss.nu eller direkt till någon av de representanter som styrelsen utsett:

 • Martin Miljeteig  076-1006410 (Ordförande)
 • Johan Sjöö Svanestrand 0707390629 (vaktchef)
 • Hans Loewy 070-5425680 (Vice ordförande)

Årets första klubbfika

Årets första Klubbfika samlade 9 medlemmar och en hund trots hällregn och kraftig blåst. Men alla viktiga saker avhandlades, långsegling med Stefan & Sofia, diverse landkänningar (grundstötning) i engelska kanalen, segling i Grekland,  inbrottet i klubbhuset, båtägarnas miljöpåverkan och ÅSS förhållande till IRAN och Nordkorea. Nu är vi på banan, om 14 dagar är det dax igen.

Kom vet ja, ÅSS bjuder på kaffe, prat och roliga historier. den 28 januari Kl 10-12 är det och det gäller inte bara pensionärer

Mycket välkommen hälsar Björne & Hasse

Motioner till Årsmötet 5 mars 2020 skall vara inne senaste 31 januari

Motioner inför Årsmötet den 5 mars 2020 skall vara styrelsen tillhanda senast den den 31 januari.

Motionerna mailas till motioner@åss.nu 

eller postas till:

ÅSS

Hammarby Slussväg 19

118 60 Stockholm

Hälsningar

ÅSS Styrelse

ÅSS Torrsättning 4:e, 5:e och 6:e Oktober 2019

Upprop – se respektive lyftlista

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

 

Årets torrsättning har föregåtts av en ny upphandling och byte av leverantör. Vår tidigare leverantör har inte längre denna tjänst. Innebörden blir att det blir nya typer av kranar och logistiska lösningar. Vi kommer börja redan på fredag lunch för att få tillgång till mobila kranarna.
Båtägaren måste säkra upp att pallningsmaterial och stöttor är i gott skick, smorda, och kompletta!

 

 Information ;

 • Fortsättning med att mäta båtar för att ytterligare effektivisera markplan i höst. Anmäl ny längd till funktionär vid torrsättningen.
 • Om pallnings- eller stöttningsmateriel är i sådant skick att arbetet är förenat med risk för skador på båt eller människa, eller inte kan förvaras effektivt i lastgården, är för tungt eller väldigt skrymmande kommer medlem att åberopas att införskaffa nytt pallnings/stöttningsmaterial enligt de nya reglerna.
 • Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
 • För allas säkerhet så måste ALLA vara med och hjälpa till HELA passet.
 • Det är DU som båtägare som har ANSVARET för lyft och torrsättning av din båt. Funktionärerna leder torrsättningen och är till för att hjälpa dig så att arbetet sker så säkert och bra som möjligt.
 • Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare – vid byte av linförare (ex. vid lyft av egen båt) kontakta Funktionär.
 • Torrsättningslistorna visar nödvändigtvis inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs funktionärer avgör lyftordningen på plats.

Vid frågor kring listorna kontakta Thomas, 070-305 7543

Vid övriga frågor kontakta Hasse, 070-542 56 80

Väl mött! Hälsar Hamnkommittén

 

Totalt antal båtar 152 st           Total vikt 351 ton

Alla vintervarv – medlemsordning

ÅSS Hamnplan 190914

Varv 1

Varv 2

Varv 3

Varv 4

Varv 5

Varv 7

Varv 8

Information om att ligga i Vinterhamn, 4 september kl 18.30-20.00

Informationsmöte för dig som vill veta mer om hur det fungerar att ligga i Åss VinterHamn (alltså båt i sjön) 2019-2020. Tidigare vinterliggare  är också välkomna att dela med sig av sina erfarenheter som vinterliggare.

Du som inte kan komma kan skicka ett mail, till vinterhamn@åss.nu skriv INFO i ämnesraden, så får du ett autosvar med information. Du hittar också information på nya hemsidan.

Med Bästa Hälsningar

Micke Heurlin

Ansvarig för VinterHamn ÅSS 2019-2020

 

Båtkurser i Höst, (Förarintyg 21-22/9 fulltecknad)

Välkommen med din anmälan, räcker med mail till Hasse

Förarintygskurs                   21-22 September (nu fulltecknad)  respektive   9-10 November

Grundkurs i båtägande; sjökort, utprickning, väjningsregler, säkerhet, navigation, miljö, sjömanskap, väder, sjukvård

Kustskepparkurs                 12-13 Oktober

Fortsättningskurs som omfattar, mörkernavigering, rätta/sätta kurser för kustnära båtfarande, bygger vidare på grundkunskapen från Förarintygskursen.

Alla kurserna går i Årstavikens Segelsällskaps nya klubbhus vid Årstaviken.

Kurserna kostar 1.200 kr per deltagare, tillkommer ev material max 500kr (kan delas på två anmälda deltagare i samma familj)

Examination ca 2 veckor efter slutförd kurs, avgift för detta betalas direkt till examinatorn

 

Hälsar Hasse

Förarintygskurs

 

Anmälan till undertecknad,

Hej och välkommen på Förarintygskurs 

Helgen 21-22 septemeber kl 10.00 – 17.00

Kurslokal blir Årstavikens Segelsällskap, Hammarby Slussväg 19, Södermalm, länk med karta;  https://kartor.eniro.se/?c=59.304430,18.068058&z=14&q=%22Hammarby%20slussväg%2019,%20STOCKHOLM%22;geo

Parkering finns i området, närmaste kommunala trafikmedel är Skanstulls tunnelbanestation. 

Viktig information. 

1 Tacksam  om du är på plats senast 09.45 för att vi skall kunna starta kursen i tid

2  Vi bjuder på kaffe/the

3  Kurslitteratur finns på plats, men ingår inte i kursavgiften 

4  Examinationsdag bestämmer vi på plats, normalt en kväll 1-2 veckor efter kursen. Avgiften till examinatorn betalas direkt vid provtillfället, ingår ej i kursavgiften.

6  Er kurslärare är Hans Loewy  som du också kan nå på telefon  070-5425680om du har några frågor

7  Betalning för kursen sker via SWISH till 070-5425680 mobilnr, ange namn. Avgiften är 1.700 kr inkl material. Utan material 1.200 kr, Betalning senaste den 15 september

Hoppas du får en härlig kurs och trevlig helg

Mycket välkommen 

Hälsar Hasse

mobilnr  070-5425680

email hans@sjolotsen.se

sjolotsen_logo[1]

www.sjölotsen.se

Personlig utbildning för ett säkrare båtliv

 

Förarintyg/Kustskepparkurs

 

Till alla båtägare och intressenter i ÅSS Du missar väl inte de lokala Kustskepparkursen  i klubbhuset i Oktber.

 • Helgen den 12 – 13 /10 kl 10.00 – 17.00 Kustskepparkurs 1.200 kr

Tillkommer kursmaterialkostnad (max 500 kr) 

Kustskepparkurs är för lite längre åkturer inkl mörker och kustnavigering. Alla moment enligt Transportstyrelsen föreskrifter.

En kväll senare har du chansen att skriva prov för Kustskepparintyg. (ingår ej i avgiften).

Som tidigare kör vi dessa utbildningar tillsammans med våra vän-klubbar, för att kunna hålla låga priser. Dessutom är alla lärare från någon av klubbarna vilket garanterar praktisk inriktade kurser.

Pris 1.200 kr för medlemmar. Tillkommer ev material, ta med det du har. Provkostnad är 500 kr per prov till NFB(nämnden för båtlivsutbildning).

Anmälan och ev frågor eller undringar till hans@sjolotsen.se eller mobilen 070-5425680

Hjärtliga välkomna Hälsar Hasse mobilnr  070-5425680   email hans@sjolotsen.se

sjolotsen_logo[1]

www.sjölotsen.se