Nu är nyttjanderättsavtalet på väg till dig, frågor & svar

Nytt uppdaterad avtal mellan dig som båtägare och båtklubben

ÅSS kommer att börja använda sig av ett nyttjanderättsavtal mellan föreningen och medlemmar som har båt i Årstaviken oavsett om det är sommar-, vinter- eller varvsplats. Vi kommer att inom några veckor påbörja utskicket av nyttjanderättsavtalen, tanken är att de skall skrivas under elektroniskt. Avtalen kommer att skickas till samtliga båtägare och delägare, alla kommer att behöva skriva under dessa. I nyttjanderättsavtalen kommer era båtuppgifter att stå, dessa uppgifter hämtar vi i från vårt medlemssystem BAS. Allt detta kommer ske elektroniskt.

Vid byte av båt kommer nytt avtal behöva tecknas.

Frågor & svar;

  1. Jag undrar vad nyttjanderättsavtalet är?

SVAR: Nyttjanderättsavtal är ett avtal som tecknas mellan förening och dig som medlem, det tydliggör vårt förhållande rörande dig och din båt och föreningen. Avtalet täcker saker som uthyrning, krav på dig och din båt, uppsägningstid om staden ändrar sina avtal mot ÅSS.  Det är ett sätt att tydliggöra de krav staden har på oss som förening och det ger föreningen och medlemmen tydligare spelregler. Avtalet är specifikt till dig som båtägare och din specifika båt, byter du båt måste ett nytt avtal tecknas. Avtalet reglerar också lagkrav såsom GDPR och att vi behandlar personuppgifter.

  1. Jag verkar ha missat info om det.

SVAR: Föreningen har informerat om det under flera år på framförallt medlemsmöten, att det är arbete som har pågått och nu är vi klara med avtalet och därför påbörjar vi undertecknandet av det.

  1. Vad innebär det för mig som medlem?

SVAR: För dig som medlem innebär det framförallt att istället för 3-5 undertecknade avtal och överenskommelser så blir det 1 dokument. Föreningen har tidigare haft olika dokument och överenskommelser som reglerar vårt förhållande och miljökrav. Nyttjanderättsavtalet ersätter samtliga dessa dokument. Nyttjanderättsavtalet tydliggör ett antal krav på dig som tidigare har funnits utspridda i ett enda dokument.

  1. Några förändringar för mig som båtägare?

SVAR: Nej, det är inga förändringar för dig som båtägare mer än att det blir tydligare vad som gäller mellan föreningen och dig. Det är inga nya krav eller måsten utan målet är att ge tydlighet och återspegla de krav staden har på föreningen .

  1. Varför inför klubben avtalet?

SVAR: Staden har framfört det som ett krav i avtalsdiskussionerna vi har haft kring nya avtal för marken och bryggorna. Både tidigare styrelse och nuvarande styrelse har enhälligt insett att ett nyttjanderättsavtal är bra och har under mer än ett år arbetat fram ett nyttjanderättsavtal.