Nu är nyttjanderättsavtalet på väg till dig, frågor & svar

Nytt uppdaterad avtal mellan dig som båtägare och båtklubben

ÅSS kommer att börja använda sig av ett nyttjanderättsavtal mellan föreningen och medlemmar som har båt i Årstaviken oavsett om det är sommar-, vinter- eller varvsplats. Vi kommer att inom några veckor påbörja utskicket av nyttjanderättsavtalen, tanken är att de skall skrivas under elektroniskt. Avtalen kommer att skickas till samtliga båtägare och delägare, alla kommer att behöva skriva under dessa. I nyttjanderättsavtalen kommer era båtuppgifter att stå, dessa uppgifter hämtar vi i från vårt medlemssystem BAS. Allt detta kommer ske elektroniskt.

Vid byte av båt kommer nytt avtal behöva tecknas.

Frågor & svar;

 1. Jag undrar vad nyttjanderättsavtalet är?

SVAR: Nyttjanderättsavtal är ett avtal som tecknas mellan förening och dig som medlem, det tydliggör vårt förhållande rörande dig och din båt och föreningen. Avtalet täcker saker som uthyrning, krav på dig och din båt, uppsägningstid om staden ändrar sina avtal mot ÅSS.  Det är ett sätt att tydliggöra de krav staden har på oss som förening och det ger föreningen och medlemmen tydligare spelregler. Avtalet är specifikt till dig som båtägare och din specifika båt, byter du båt måste ett nytt avtal tecknas. Avtalet reglerar också lagkrav såsom GDPR och att vi behandlar personuppgifter.

 1. Jag verkar ha missat info om det.

SVAR: Föreningen har informerat om det under flera år på framförallt medlemsmöten, att det är arbete som har pågått och nu är vi klara med avtalet och därför påbörjar vi undertecknandet av det.

 1. Vad innebär det för mig som medlem?

SVAR: För dig som medlem innebär det framförallt att istället för 3-5 undertecknade avtal och överenskommelser så blir det 1 dokument. Föreningen har tidigare haft olika dokument och överenskommelser som reglerar vårt förhållande och miljökrav. Nyttjanderättsavtalet ersätter samtliga dessa dokument. Nyttjanderättsavtalet tydliggör ett antal krav på dig som tidigare har funnits utspridda i ett enda dokument.

 1. Några förändringar för mig som båtägare?

SVAR: Nej, det är inga förändringar för dig som båtägare mer än att det blir tydligare vad som gäller mellan föreningen och dig. Det är inga nya krav eller måsten utan målet är att ge tydlighet och återspegla de krav staden har på föreningen .

 1. Varför inför klubben avtalet?

SVAR: Staden har framfört det som ett krav i avtalsdiskussionerna vi har haft kring nya avtal för marken och bryggorna. Både tidigare styrelse och nuvarande styrelse har enhälligt insett att ett nyttjanderättsavtal är bra och har under mer än ett år arbetat fram ett nyttjanderättsavtal.

26 mars är sista dag under våren för beställningen av ÅSS profilkläder

26 mars skickas vårens beställning vidare till tröjproducenten. Vi räknar med leverans i slutet av April. Var och en blir kontaktad för upphämtning/betalning(swish)

De rabatterade priserna är för T-shirt 100kr/st och för Pike tröjor 200kr/st

 

Prover i några färger finns i klubbhuset där du också hittar beställningsblanketter

 

Frågor till Hasse på 070-5425680

Kustskepparkurs i ÅSS 20-21 mars

Anmäl dig till en Kustskepparkurs i klubbhuset (max 7 elever) helgen 20-21 mars kl 10-17 bägge dagarna

För krav är genomfört prov för Förarintyg

Anmälan till Hasse på hasseloewy@gmail.com alt mobilen 070-5425680

Pris för kurs 1.300 kr/elev, material 600 kr(kan delas på kompisar/familjemedlemmar)

Kursen omfattar kunskapsnivå att kunna röra sig i kustnära vatten samt mörkernavigering.

Innehåller;

 • Navigation, rätt sätta kurser omräkning för deviation, missvisning
 • Mörkernavigering inkl laterna sättning, fyrbelysning
 • Säkerhet utomskärs
 • Repetition av väjningsregler, väjningsregler, utprickning
 • Internationella sjövägsreglerna
 • Bryggtjänst

 

 

Nytt år nya möjligheter ! Vi kör förarintygskurs så häng på

FÖRARINTYGSKURS 6-7 MARS I KLUBBHUSET, MAX 7 DELTAGARE

Anmälan till hasse via hasseloewy@gmail.com alt mobil 070-5425680

pris 1.300 kr, tillkommer material max 600kr (kan delas på 2 familjemedlemmar), tillkommer provavgifter till transportstyrelsen

http://xn--ss-xia.nu/wp-content/uploads/2021/01/fullbokat.jpg

15 Oktober är sista dag för tröjbeställningen

16 oktober skickas höstens beställning vidare till tröjproducenten. Vi räknar med leverans i slutet av Oktober. Var och en blir kontaktad för upphämtning/betalning(swish)

 

Nu är tröjprojektet i hamn!

Nu äntligen har prover, priser och beställningssedlar om ÅSS profilkläder kommit och återfinns i klubbhuset. Passa nu på att prova storlekar, välja färg och beställa. Leveransen beräknas till slutet Oktober och vi kommer använda swish betalning när du hämtar ut din vara.

Priset för en Piké är 200 kr och för en T-shirt 100 kr allt med ÅSS-logga, T-shirt även med positionsbestämning på ryggen

Frågor till Hasse 070-5425680

Du kommer väl på arbetsdagarna 19 eller 20 september på ÅSS?

Hej ÅSS

19 och 20 september kör vi 2 arbetsdagar.
kl 10-14 bägge dagarna för att göra höstfint och lite annat pyssel.
Vi håller på 2-3 timmar och avslutar med gemensam grillunch,

Mycket välkommen.

Förarintygskurs på ÅSS 3-4 oktober i klubbhuset

Välkommen på Förarintygskurs, anmälan till Hasseloewy@gmail.com eller mobilnr 0705425680

 

Innehåller grunderna för båtlivet

 • sjökort
 • utprickning
 • navigation
 • säkerhet
 • väjningsregler
 • väder
 • miljö
 • sjömanskap
 • sjukvård

allt till sjöss

Informationsmöte Nya Vinterliggare

Informationsmöte Nya Vinterliggare

Datum: onsdag 2 sept kl 18:30
Plats: Klubbhuset

Kategori: VinterHamn

Informationsmöte för dig som vill veta mer om hur det fungerar att ligga i Åss VinterHamn (i sjön) 2020-2021. Tidigare vinterliggare  är också välkomna att dela med sig av sina erfarenheter som vinterliggare.

Med Bästa Hälsningar

Micke Heurlin
Ansvarig för VinterHamn ÅSS 2020-2021

Förarintygskurs, 10 & 11 juni , nu också utökad att omfatta Kustskepparkurs, med få deltagare med avstånd

Vi kör en förarintygskurs på dagtid i veckan med väldigt få deltagare. Långt avstånd mellan borden

Den 10 juni kl 12.00-17.00 samt heladagen den 11  juni kl 10.00 – 17.00

Kurs kostnad 1.200kr material om du inte har något komplett 500 kr

Anmälan till Hasse via mail hans@sjolotsen.se eller mobil 0705425680

 

Du kan också utöka med en kustskepparskurs 12 respektive 15/6 kl 10-17, priset för en separat kustskepparkurs är 1.200 kr, för en kombikurs(dvs både kurserna är 1.900kr tillkommer material